[OpenMP] Problem z kompilacją z poziomu IDE

Witam,

gdy próbuję kompilować przykładowo taki kod:

#include 

#include 

#include 


#define NUM_LOOPS 200


int

main(int argc, char *argv[])

{

  double **A;

  double *u, *v;

  long rows = 5000, columns = 5000;

  time_t begin_t, end_t;

  long i, j, k;


  u = (double*)malloc(columns * sizeof(double));

  v = (double*)malloc(rows * sizeof(double));


  A = (double**)malloc(rows * sizeof(double*));


  for (i = 0; i < rows; i++)

    A[i] = (double*)malloc(columns * sizeof(double));


  for (i = 0; i < columns; i++) {

    u[i] = (double)(i / 1000.0f);


    for ( j = 0; j < rows; j++ )

      A[j][i] = (double)(i * j / 1000.0f);

  }


  begin_t = time(NULL);


  for (k = 0; k < NUM_LOOPS; k++) {

    #pragma omp parallel for shared(A, v, u, rows, columns) private(i, j)

    for (i = 0; i < rows; i++) {

      v[i] = 0.0f;

      for (j = 0; j < columns; j++)

        v[i] = v[i] + A[i][j] * u[j];

    }

  }


  end_t = time(NULL);


  printf("Czas obliczen: %f.\n", difftime(end_t, begin_t));


  free(u);

  free(v);


  for (i = 0; i < rows; i++)

    free(A[i]);


  free(A);


  return 0;

}

Codeblocks wywala taki komunikat:

Compiling: D:\OpenMP\main.cpp

Linking console executable: D:\OpenMP\main.exe

D:\OpenMP\main.o:main.cpp:(.text+0x175): undefined reference to `GOMP_parallel_start'

D:\OpenMP\main.o:main.cpp:(.text+0x186): undefined reference to `GOMP_parallel_end'

D:\OpenMP\main.o:main.cpp:(.text+0x26d): undefined reference to `omp_get_num_threads'

D:\OpenMP\main.o:main.cpp:(.text+0x274): undefined reference to `omp_get_thread_num'

collect2: ld returned 1 exit status

Process terminated with status 1 (0 minutes, 0 seconds)

4 errors, 0 warnings

Co innego kiedy program skompiluje bez użycia codeblocks tylko samego kompilatora gcc z lini poleceń

mingw32-g++.exe -fopenmp program.c -o program

wtedy nie ma żadnych problemów program się kompiluje i działa jak powinien.

Żeby nie było niedomówień codeblocks także korzysta z gcc (wersja 4.4.0).

Nie jestem do końca pewien w czym tkwi problem ale widocznie codeblocks ma problem z flagą -fopenmp kiedy ją usunę program nie wywala żadnych błędów.

Proszę o pomoc.

Poszukaj w opcjach parametry konsolidatora.

Spróbuj dołączyć plik nagłówkowy omp.h. Możesz jeszcze spróbować kompilować za pomocą g++.exe/c++.exe/cpp.exe (ale tu różnic nie jestem pewien, musiałbyś się dowiedzieć czym się różnią między sobą i między mingw32-g++.exe).

rzeczywiście do parametrów linkera trzeba dodać -lgomp i -lpthread

Znalazłem ten topic przez google. Więc jak ktoś ma problem i to znajdzie, to może mu pomoże.

Jakby ktoś miał problemy problem, żeby cała trójka działała (openmp, mingw i codeblocks) to niech najlepiej zrobi tak

1.Ściągamy instalator mingw (MinGW-5.1.6.exe), instalujemy w c:/MinGW.

2.Ja później kliknąłem uinstall i mi wywaliło ten instalator ale pliki zostaly

3.Ściągamy gcc-full-4.4.0-mingw32-bin-2.tar.lzma (tam gdzie jest mingw na sourceforgeu)

 1. Otwieramy w 7-zipie, rozpakowujemy do C:\MinGW żeby nam nadpisało wszystkie katalogi

 2. Ściągamy pthreada stąd: http://sourceware.org/pthreads-win32/ i rozpakowujemy tak jak opisano tutaj: http://www.ipd.uni-karlsruhe.de/multicore/research/download/HowToGuide-POSIX.pdf czyli z tego pthreads-w32-2-8-0-release.exe z Pre-built.2 do C:\minGW w taki sposób:

include/∗ → $MINGW/include

lib/∗.dll → $MINGW/bin

lib/∗ (therest) → $MINGW/lib

 1. Ściągamy Codeblocksa (samego bez mingw)

6.Instalujemy go

7.wchodzimy w setttings/compiler and debugger\toolchain…, klikamy autodetect (powinno nam wstawić “C:\MinGW”, jak tak nie zrobi to wstawiamy to ręcznie)

 1. I teraz najwaźniejsze. Wchodzimy w Compiler setting\other options i TAM dajemy “-fopenmp”. Ja robiłem ciągle ten błąd, że te “-fopenmp” dawałem do opcji linkera, a to przecież trzeba do opcji kompilatora #-o

Mam nadzieję że pomogłem :slight_smile:

CichyK24