Openoffice --> ms office


(Sledzikpl) #1

Czy są jakieś programy do konwersji plików z openoffice do ms office?


(fiesta) #2

Menu pilk

zapisz jako

i wbierasz zapisz jako format worda

nie trzeba żadnych programów do konwersji