OpenOffice:Writer funkcje matem. sum tabeli

Stworzyłem tabelę we Writer’ze.

Wykorzystałem funkcję sum, proste przemnożenie i zsumowanie.

Np. 1 kolumna to ilość, 2 kolumna to cena, a 3 kolumna to wartość łączna.

Ileś tam wierszy, a później zsumowanie wszystkich wartości.

Wszystko działa.

Tylko czy da się zrobić aby po usunięciu danych z tabeli, usunięciu wartości z komórek, aby program zapamiętał: funkcje matematyczne dla komórek i aby zapamiętał typ danych ustawionych dla komórek (walutowe). Mnie po usunięciu danych znikają ustawienia komórek dla typu danych i funkcji matematycznych. Jest to dość uciążliwe.

Jesli usuniesz dane czyli z 1 i 2 kolumny w twoim przypadku to funkcje zostaną i 3 kolumnie bedziesz miął zera i gdy dopiszesz kiedyś w 1i2 kolumnie dane to trzecia zostanie prawidłowo wyliczona. Nie mozna usuwać 3 kolumny do wtedy wyrzucasz funkcje w niej zapisane.

A da się jakąś funkcję zrobić, jakieś ustawienie formatowania, czy coś, aby GDY komórka ma wartość 0 to wtedy jest pusta i zero się nie wyświetla?