Openshift - problem z wrzuceniem strony

Zarejestrowałem się w openshift, dodałem swój klucz ssh, utworzyłem aplikacje z pythonem, pojawił się wygenerowany kod, który miał pobrac zawartość repo.

Było to coś takiego: git clone ssh://tutajjakiskod@atuadres.rhcloud.com/~/git/good.git/

Niestety gdy to wpisałem, po dłuższym oczekiwaniu wyrzuca:

Cloning into 'good'...
The authenticity of host 'adresdostrony.rhcloud.com (54.242.194.3)' can't be established.
RSA key fingerprint is kluczkluczklucz:80:c0:kluczklucz88:a7.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'adres.rhcloud.com,54.242.194.3' (RSA) to the list of known hosts.
Connection closed by 54.242.194.3
fatal: The remote end hung up unexpectedly

Temat postanowiłem dodać tutaj, a nie w dziale webmastering, bo liczę że to właśnie w tym dziale, znajdą się osoby, które będą umiały mi pomóc.

Kluczowe elementy dotyczą systemu GNU/Linux, wszystko wykonuje na Ubuntu.

 

Próbowałem też przez przygotowane narzędzie “rhc”.

 

Wydałem więc polecenie:

sudo rhc setup

Wykonało się poprawnie, znalazło dodane aplikacje, i nie wyrzuciło żadnego błędu.

 

a po wykonaniu polecenia:

sudo rhc git-clone

otrzymałem takie błędy:

michal@michal-nazwa:~$ sudo rhc git-clone nazwa
Cloning into 'nazwa'...
The authenticity of host 'adress.rhcloud.com (54.242.194.3)' can't be established.
RSA key fingerprint is cf:ee:77:cbklucz:72:7e:ae:80:c0:90:88:a7.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'adress.rhcloud.com,54.242.194.3' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
fatal: The remote end hung up unexpectedly
Unable to clone your repository. Called Git with: git clone
ssh://52d4jakiskluczddebc000028@adress.rhcloud.com/~/git/good.git/
"nazwa"