[OpenSUSE 12.3] Nie działający Inc. Zolid Mini DVB-T Stick


(nintyfan) #1

Mam tuner DVB-T, który jest widziany przez system jako:

>lsusb

Bus 001 Device 003: ID 048d:9135 Integrated Technology Express, Inc. Zolid Mini DVB-T Stick

Dane z Yasta:

47: USB 00.0: 0000 Unclassified device

   [Created at usb.122]

   Unique ID: 2UT6.58opZrCfWcF

   Parent ID: k4bc.YdoZZg0c8i6

   SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-3/1-3:1.0

   SysFS BusID: 1-3:1.0

   Hardware Class: unknown

   Model: "Integrated Technology Express Unclassified device"

   Hotplug: USB

   Vendor: usb 0x048d "Integrated Technology Express, Inc."

   Device: usb 0x9135

   Revision: "2.00"

   Driver: "dvb_usb_it913x"

   Driver Modules: "dvb_usb_it913x"

   Speed: 480 Mbps

   Module Alias: "usb:v048Dp9135d0200dc00dsc00dp00icFFisc00ip00in00"

   Driver Info #0:

    Driver Status: dvb_usb_it913x is active

    Driver Activation Cmd: "modprobe dvb_usb_it913x"

   Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown

   Attached to: #45 (Hub)

Dane z dmesg:

[860.263702] usb 1-3: dvb_usb_v2: 'ITE 9135 Generic' successfully deinitialized and disconnected

  [861.497571] usb 1-3: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd

  [861.613546] usb 1-3: New USB device found, idVendor=048d, idProduct=9135

  [861.613552] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0

  [861.614874] it913x: Chip Version=02 Chip Type=9135

  [861.616109] it913x: Dual mode=0 Tuner Type=38it913x: Unknown tuner ID applying default 0x60

  [861.620127] usb 1-3: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135 Generic' in cold state

  [861.620294] usb 1-3: dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-it9135-02.fw'

  [861.620737] it913x: FRM Starting Firmware Download

  [861.860565] it913x: FRM Firmware Download Completed - Resetting Deviceit913x: Chip Version=02 Chip Type=9135

  [861.893021] it913x: Firmware Version 52887808<6>[861.955302] usb 1-3: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135 Generic' in warm stat

  [861.955396] usb 1-3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer

  [861.955620] DVB: registering new adapter (ITE 9135 Generic)

  [861.957414] it913x-fe: ADF table value :00

  [861.961361] it913x-fe: Crystal Frequency :12000000 Adc Frequency :20250000 ADC X2: 01

  [861.999085] it913x-fe: Tuner LNA type :60

  [862.241499] usb 1-3: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (ITE 9135 Generic_1)...

  [862.241614] Registered IR keymap rc-it913x-v1

  [862.241687] input: ITE 9135 Generic as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-3/rc/rc1/input16

  [862.243304] rc1: ITE 9135 Generic as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-3/rc/rc1

  [862.243311] usb 1-3: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 250 msecs

  [862.243316] usb 1-3: dvb_usb_v2: 'ITE 9135 Generic' successfully initialized and connected

(system) #2

Wynik z Yasta nie wygląda za dobrze, ale czym obiawia się nie działający stick? Może wadliwy program? Pod Windowsem działa?

Fervi


(nintyfan) #3

Z Windows nie korzystam, więc nie sprawdzę czy pod Windows działa. Mam starego laptopa z Windowsem, jednak tam nie działają porty USB.

Urządzenie nie działa, bo Kaffeine zdaje się w ogóle nie widzieć tego sprzętu. Nie mam też opcji wyszukania kanałów.

Dodane 13.04.2013 (So) 15:29

Po przejściu do innego pokoju udało mi się pobrać listę kanałów z pomocą w_scan. Nastomiast mplayer, jak również me tv nie odbierają kanałów.