openSUSE nie działa internet w LAN

Witam!!

Dzisiaj postanowiłem skonfigurować internet w Lanie. Komputer udostępniający internet posiada system Windows XP SP3, drugi który ma korzystać z tego internetu pracuje pod kontrolą openSUSE. Komputer z WinXP miałem już skonfigurowany, ponieważ wcześniej udostępniałem nim internet. Problem pojawia się w poprawnym skonfigurowaniu openSUSE … Podam ustawienia jakich dokonałem w ustawieniach sieciowych:

Opcje Globalne:

Kontrola przez ifup

Wyłączone ipv6

Indetyfikator - puste

nazwa hosta - AUTO

Zaznaczona opcja “Zmień domyślną trasę przez DHCP”

Pod opcją “Przegląd>edytuj”:

Adres

Zaznaczone statyczny adres IP

Adres IP - 192.168.0.2

Maska podsieci - 255.255.255.0

Ogólne

Opcja Przy połączeniu przewodowym

Zapora sieciowa wyłączona

Reszta puste

Nazwa hosta/DNS

Domena DOMEK (taka sama jak w XP)

Serwer nazw 1 - 192.168.0.1

Rutowanie

wszystko standard

Ustawienia WinXP

Adres IP - 192.168.0.1

Maska podsieci - 255.255.255.0

Sieć Lan działa bo sprawdzałem przez ping tylko udostępnianie internetu nie . Proszę o podanie co mam źle w ustawieniach

Ja bym odznaczył tę opcję:

Tak poza tym nie widzę tam adresu bramy sieciowej. Uruchom najlepiej terminal i pokaż wynik poleceń:

ifconfig -a

route -n

Oraz konfigurację zapory (wiem, że jest wyłączona ale mimo wszystko chce ją zobaczyć):

su -c 'iptables -L'

su -c 'iptables-save'

Z Windows pokaż coś podobnego, czyli też uruchom terminal (wiersz poleceń - cmd.exe) i wklej wyniki poleceń:

ipconfig /all

route print

i sprawdź stan zapory.

Pozdrawiam!

Próbowałeś coś wskórać za pomocą Yast-a?

marcinek:~ # ifconfig -a 

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:88:20:2E  

     inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 

     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

     RX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

     TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:6580 (6.4 Kb) TX bytes:9335 (9.1 Kb) 

     Interrupt:23 Base address:0x6000 


lo Link encap:Local Loopback  

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 

     RX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

     TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:17440 (17.0 Kb) TX bytes:17440 (17.0 Kb) 


marcinek:~ # route -n 

Kernel IP routing table 

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 

192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 

169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 

127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 

marcinek:~ # su -c 'iptables -L' 

Chain INPUT (policy ACCEPT) 

target prot opt source destination     


Chain FORWARD (policy ACCEPT) 

target prot opt source destination     


Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 

target prot opt source destination     

marcinek:~ # su -c 'iptables-save' 

# Generated by iptables-save v1.4.8 on Tue Aug 10 10:57:31 2010 

*filter 

:INPUT ACCEPT [105] 

:FORWARD ACCEPT [0] 

:OUTPUT ACCEPT [107] 

COMMIT 

# Completed on Tue Aug 10 10:57:31 2010 [/quote]

[quote]Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\Documents and Settings\marcino1104>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Pierwszy

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

    Routing IP włączony . . . . . . . : Tak

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia :

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-19-DB-B6-7A-03

    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

    Brama domyślna. . . . . . . . . . :

    Podstawowy serwer WINS. . . . . . : 192.168.1.1


Karta PPP Speedtouch Connection:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia :

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00

    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 87.119.33.244

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255

    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 87.119.33.244

    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 80.240.162.70

                      80.240.162.114


C:\Documents and Settings\marcino1104>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x2 ...00 19 db b6 7a 03 ...... Realtek PCIe GBE Family Controller - Sterownik m

iniport Harmonogramu pakietˇw

0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface

===========================================================================

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka


     0.0.0.0 0.0.0.0 87.119.33.244 87.119.33.244 1

   80.240.181.1 255.255.255.255 87.119.33.244 87.119.33.244 1

  87.119.33.244 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50

  87.255.255.255 255.255.255.255 87.119.33.244 87.119.33.244 50

    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

   192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10

   192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10

  192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 10

    224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10

    224.0.0.0 240.0.0.0 87.119.33.244 87.119.33.244 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 87.119.33.244 87.119.33.244 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1

Domyślna brama: 87.119.33.244.

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak

Zapora wyłączona

Dobra już się uporałem :smiley: pomógł mi poradnik :

http://portal.suse.pl/wiki/index.php/Udost%C4%99pnianie_%C5%82%C4%85cza

Powinieneś ustawić jeszcze bramę domyślną, ponieważ masz tylko bramę przez którą do świata dostaje się twój komputer udostępniający łącze a gdy Ty udostępniasz połączenie innym urządzeniom w sieci, komputer udostępniający staje się routerem i ten pierwszy dla tego drugiego jest również bramą do sieci WAN. Ustaw bramę domyślną na obu komputerach jako IP komputera pierwszego, czyli na Windowsie i na Suśle podaj adres 192.168.0.1 i Suseł powinien mieć wyjście poza LAN.

Pozdrawiam!