openVPN - problemy z dzialaniem pod Vista


(Uzi123) #1

Hej, mam problem

korzystam z openVPN, pod XP nigdy nie było z tym problemów, jednak niedwno przeszedłem na Vistę i problemy się pojawiły. Przypuszczanie jest coś z uprawnieniami, ale nie wiem co dokładnie, pobrałem najnowszą wersje, ale problem jest nadal.

Dołaczam wrazie czego loga z Gui OpenVPN_2.1

(przepraszam, ale nie wiem jak to lepiej wstawić)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fri Apr 25 21:02:56 2008 OpenVPN 2.1_rc7 Win32-MinGW [sSL] [LZO2] [PKCS11] built on Jan 29 2008

Fri Apr 25 21:02:56 2008 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.

Fri Apr 25 21:03:07 2008 LZO compression initialized

Fri Apr 25 21:03:07 2008 Control Channel MTU parms [L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0]

Fri Apr 25 21:03:07 2008 Data Channel MTU parms [L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1]

Fri Apr 25 21:03:07 2008 Local Options hash (VER=V4): '41690919'

Fri Apr 25 21:03:07 2008 Expected Remote Options hash (VER=V4): '530fdded'

Fri Apr 25 21:03:07 2008 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]

Fri Apr 25 21:03:07 2008 UDPv4 link local: [undef]

Fri Apr 25 21:03:07 2008 UDPv4 link remote: 213.135.38.43:1194

Fri Apr 25 21:03:07 2008 TLS: Initial packet from 213.135.38.43:1194, sid=f491325d 1a588057

Fri Apr 25 21:03:08 2008 VERIFY OK: depth=1, /C=PL/ST=MAZ/L=Warszawa/O=IChO/emailAddress=piotrl@icho.edu.pl

Fri Apr 25 21:03:08 2008 VERIFY OK: depth=0, /C=PL/ST=MAZ/O=IChO/CN=dialin/emailAddress=piotrl@icho.edu.pl

Fri Apr 25 21:03:10 2008 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key

Fri Apr 25 21:03:10 2008 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication

Fri Apr 25 21:03:10 2008 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key

Fri Apr 25 21:03:10 2008 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication

Fri Apr 25 21:03:10 2008 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA

Fri Apr 25 21:03:10 2008 [dialin] Peer Connection Initiated with 213.135.38.43:1194

Fri Apr 25 21:03:11 2008 SENT CONTROL [dialin]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)

Fri Apr 25 21:03:11 2008 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 213.135.37.0 255.255.255.0,route 213.135.39.0 255.255.255.0,route 213.135.40.0 255.255.255.0,route 213.135.38.128 255.255.255.128,route 213.135.38.64 255.255.255.192,route 213.135.38.0 255.255.255.224,route 213.135.38.32 255.255.255.248,route 213.135.38.48 255.255.255.240,route 213.135.38.40 255.255.255.254,route 213.135.38.42 255.255.255.255,route 213.135.38.44 255.255.255.252,route 172.22.0.1,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 172.22.0.122 172.22.0.121'

Fri Apr 25 21:03:11 2008 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified

Fri Apr 25 21:03:11 2008 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified

Fri Apr 25 21:03:11 2008 OPTIONS IMPORT: route options modified

Fri Apr 25 21:03:11 2008 TAP-WIN32 device [Połączenie lokalne 3] opened: \.\Global{C8BF6CE9-B033-4D58-A4D5-8DC03CA20F61}.tap

Fri Apr 25 21:03:11 2008 TAP-Win32 Driver Version 9.4

Fri Apr 25 21:03:11 2008 TAP-Win32 MTU=1500

Fri Apr 25 21:03:11 2008 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 172.22.0.122/255.255.255.252 on interface {C8BF6CE9-B033-4D58-A4D5-8DC03CA20F61} [DHCP-serv: 172.22.0.121, lease-time: 31536000]

Fri Apr 25 21:03:11 2008 NOTE: FlushIpNetTable failed on interface [17] {C8BF6CE9-B033-4D58-A4D5-8DC03CA20F61} (status=5) : Odmowa dostępu.

Fri Apr 25 21:03:17 2008 TEST ROUTES: 12/12 succeeded len=12 ret=1 a=0 u/d=up

Fri Apr 25 21:03:17 2008 route ADD 213.135.37.0 MASK 255.255.255.0 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:17 2008 route ADD 213.135.39.0 MASK 255.255.255.0 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:17 2008 route ADD 213.135.40.0 MASK 255.255.255.0 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:17 2008 route ADD 213.135.38.128 MASK 255.255.255.128 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:17 2008 route ADD 213.135.38.64 MASK 255.255.255.192 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:17 2008 route ADD 213.135.38.0 MASK 255.255.255.224 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:17 2008 route ADD 213.135.38.32 MASK 255.255.255.248 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:17 2008 route ADD 213.135.38.48 MASK 255.255.255.240 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:17 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:17 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:18 2008 route ADD 213.135.38.40 MASK 255.255.255.254 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:18 2008 route ADD 213.135.38.42 MASK 255.255.255.255 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:18 2008 route ADD 213.135.38.44 MASK 255.255.255.252 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:18 2008 route ADD 172.22.0.1 MASK 255.255.255.255 172.22.0.121

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Odmowa dostępu. [status=5 if_index=17]

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Route addition via IPAPI failed [adaptive]

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Route addition fallback to route.exe

˝Ądana operacja wymaga podniesienia uprawnieä.

Fri Apr 25 21:03:18 2008 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: system() returned error code 1

Fri Apr 25 21:03:18 2008 Initialization Sequence Completed

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++