OpenVPN - Windows 2003 Serwer + klienci Win 7 = komputery si

Witam,

chcę uzyskać efekt w którym komputery będą się na wzajem widziały i będą mogli korzystać z udostępnionych zasobów na serwerze ale coś mi nie wychodzi…

Serwer to Win SBS 2k3

IP serwera to 10.0.0.1 (Serwer ma tylko jedną kartę sieciową)

IP routera 10.0.0.138

Maska: 255.0.0.0

Klient to Win 7

Konfig serwera:

port 1750


proto udp


dev tun


ca ca.crt

cert server.crt

key server.key

dh dh1024.pem


server 10.8.0.0 255.255.0.0


ifconfig-pool-persist ipp.txt


keepalive 10 120

comp-lzo

persist-key

persist-tun

status openvpn-status.log

verb 3

Konfig klienta:

client


dev tun


proto udp


remote IP 1750


resolv-retry infinite


nobind


persist-key


persist-tun


ca ca.crt


cert client.crt


key client.key


ns-cert-type server


cipher BF-CBC


route-method exe

route-delay 2


comp-lzo


verb 3

Po uruchomieniu openvpn na serwerze i po połączeniu serwer nie pinguje nawet swojego IP które zostało mu przydzielone czyli 10.8.0.1