Opera 9.63 i dziwny błąd .dll

Witam :wink:

Piszę ponieważ mam problem z przeglądarką internetową Opera w najnowszej wersji.

Kiedy próbuje wystawić przedmiot na allegro Opera się wysypuje z błędem :frowning:

Dr Watson generuje raport ( co tak samo jest jest dziwne bo go wyłączyłem )

Dołączam raport, może ktoś coś zaradzi.

W IE nie mam takiego problemu.

Microsoft (R) DrWtsn32

Copyright (C) 1985-2001 Microsoft Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wystąpił wyjątek aplikacji:

    Apl: C:\Program Files\Opera\opera.exe (pid=3596)

    Kiedy: 2009-01-03 @ 12:19:05.218

    Numer wyjątku: c0000005 (naruszenie praw dostępu)


*----> Informacje o systemie <----*

    Nazwa komputera: KOMPUTEREK

    Nazwa użytkownika: Real Madryt

    Identyfikator sesji terminala: 0

    Liczba procesorów: 2

    Typ procesora: x86 Family 15 Model 67 Stepping 2

    Wersja systemu Windows: 5.1

    Bieżąca kompilacja: 2600

    Dodatek Service Pack: 3.

    Bieżący typ: Multiprocessor Free

    Zarejestrowana organizacja: xxx

    Zarejestrowany właściciel: xx


*----> Lista zadań <----*

  0 System Process

  4 System

 892 smss.exe

 960 csrss.exe

 992 winlogon.exe

1036 services.exe

1048 lsass.exe

1228 Ati2evxx.exe

1248 svchost.exe

1312 svchost.exe

1352 svchost.exe

1536 svchost.exe

1680 Ati2evxx.exe

1840 spoolsv.exe

 776 Explorer.EXE

 928 Error 0xD0000022

 936 defragTaskBar.exe

 956 pg2.exe

1112 MOM.exe

1256 daemon.exe

1432 gg.exe

1476 ccc.exe

1488 SetPoint.exe

1576 KHALMNPR.EXE

1616 RocketDock.exe

 672 aDefragService.exe

 916 Error 0xD0000022

 908 jqs.exe

2352 defragActivityMonitor.exe

3376 alg.exe

3936 devldr32.exe

4052 msiexec.exe

2596 IDMan.exe

2800 IEMonitor.exe

3328 wscntfy.exe

3596 opera.exe

2196 dwwin.exe

3928 drwtsn32.exe


*----> Lista modułów <----*

(0000000000400000 - 000000000041b000: C:\Program Files\Opera\opera.exe

(0000000000a20000 - 0000000000a32000: C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.dll

(0000000002930000 - 0000000002948000: C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\dnsq.dll

(00000000029a0000 - 00000000029d6000: C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

(0000000002d50000 - 0000000002d82000: C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll

(0000000002da0000 - 0000000002da7000: C:\Program Files\Internet Download Manager\idmmkb.dll

(0000000010000000 - 0000000010017000: C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\miscr3.dll

(0000000010100000 - 000000001010e000: C:\Program Files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll

(0000000010d00000 - 0000000010d0f000: C:\Program Files\Logitech\SetPoint\GameHook.dll

(000000005b1d0000 - 000000005b208000: C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll

(0000000066780000 - 00000000667d8000: C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll

(0000000067830000 - 0000000068032000: C:\Program Files\Opera\Opera.dll

(00000000719f0000 - 0000000071a30000: C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

(0000000071a30000 - 0000000071a38000: C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll

(0000000071a40000 - 0000000071a48000: C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

(0000000071a50000 - 0000000071a67000: C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

(0000000071a70000 - 0000000071a7a000: C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

(0000000071ba0000 - 0000000071bb3000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

(0000000074d40000 - 0000000074dab000: C:\WINDOWS\system32\usp10.dll

(0000000076350000 - 0000000076355000: C:\WINDOWS\system32\Msimg32.dll

(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

(0000000076380000 - 00000000763c9000: C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

(0000000076be0000 - 0000000076beb000: C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

(0000000076d50000 - 0000000076d69000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll

(0000000076f10000 - 0000000076f37000: C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll

(0000000076f50000 - 0000000076f7d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

(0000000076fb0000 - 0000000076fb6000: C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll

(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll

(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

(0000000077680000 - 00000000776a1000: C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL

(0000000077910000 - 0000000077a06000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\Apphelp.dll

(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

(0000000077f10000 - 0000000077f59000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

(0000000077f60000 - 0000000077fdc000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

(0000000078130000 - 00000000781cb000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1433_x-ww_5cf844d2\MSVCR80.dll

(000000007c800000 - 000000007c8fd000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

(000000007c900000 - 000000007c9b1000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

(000000007c9c0000 - 000000007d613000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

(000000007e360000 - 000000007e3f1000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll


*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0x850 <----*


eax=01234440 ebx=01639860 ecx=016727dc edx=67b41ec1 esi=016727b0 edi=00000000

eip=67925f8e esp=0012e548 ebp=01639860 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000202


*** WARNING: Unable to verify checksum for C:\Program Files\Opera\Opera.dll

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\Program Files\Opera\Opera.dll - 

funkcja: Opera

    67925f6a ffd2 call edx

    67925f6c 85c0 test eax,eax

    67925f6e 89442418 mov [esp+0x18],eax

    67925f72 0f8451331e00 je Opera!OpSetSpawnPath+0xd173e (67b092c9)

    67925f78 8b7048 mov esi,[eax+0x48]

    67925f7b 85f6 test esi,esi

    67925f7d 8974241c mov [esp+0x1c],esi

    67925f81 0f8449331e00 je Opera!OpSetSpawnPath+0xd1745 (67b092d0)

    67925f87 8d4e2c lea ecx,[esi+0x2c]

    67925f8a 894c2420 mov [esp+0x20],ecx

BŁĄD ->67925f8e 8b17 mov edx,[edi] ds:0023:00000000=????????

    67925f90 33db xor ebx,ebx

    67925f92 85f6 test esi,esi

    67925f94 896c2424 mov [esp+0x24],ebp

    67925f98 89442410 mov [esp+0x10],eax

    67925f9c 8974240c mov [esp+0xc],esi

    67925fa0 89542414 mov [esp+0x14],edx

    67925fa4 7416 jz Opera+0xf5fbc (67925fbc)

    67925fa6 8b4e20 mov ecx,[esi+0x20]

    67925fa9 85c9 test ecx,ecx

    67925fab 740f jz Opera+0xf5fbc (67925fbc)


*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

ChildEBP RetAddr Args to Child       

01639860 00000001 0161edb8 018ebf70 0196b4d8 Opera+0xf5f8e


*----> Zrzut stosu <----*

000000000012e548 90 0b 53 01 d8 e5 12 00 - 60 98 63 01 90 0b 53 01 ..S.....`.c...S.

000000000012e558 00 00 00 00 60 00 20 01 - 40 44 23 01 b0 27 67 01 ....`. .@D#..'g.

000000000012e568 dc 27 67 01 d8 e5 12 00 - 39 c6 91 67 60 98 63 01 .'g.....9..g`.c.

000000000012e578 00 00 00 00 90 0b 53 01 - b8 ed 61 01 00 00 00 00 ......S...a.....

000000000012e588 00 00 00 00 b8 d7 90 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

000000000012e598 60 00 20 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 `. .............

000000000012e5a8 00 00 00 00 a8 93 73 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......s.........

000000000012e5b8 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

000000000012e5c8 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

000000000012e5d8 00 c6 25 01 da c1 91 67 - 00 00 00 00 00 c6 25 01 ..%....g......%.

000000000012e5e8 50 e6 12 00 00 00 00 00 - 68 94 ed 00 37 70 90 67 P.......h...7p.g

000000000012e5f8 30 1e b1 67 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 0..g............

000000000012e608 00 c6 25 01 b8 ed 61 01 - 68 e7 12 00 a8 76 6e 01 ..%...a.h....vn.

000000000012e618 01 00 00 00 f8 a9 78 01 - b4 e6 12 00 05 00 00 00 ......x.........

000000000012e628 18 6d 88 01 09 00 00 00 - 05 00 00 00 b8 ad 78 01 .m............x.

000000000012e638 28 e7 12 00 00 00 00 00 - 27 00 00 00 40 44 23 01 (.......'...@D#.

000000000012e648 00 00 00 00 01 00 00 00 - 8c e6 12 00 33 7c d9 67 ............3|.g

000000000012e658 a8 76 6e 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 01 00 00 00 .vn.............

000000000012e668 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 24 e7 12 00 ............$...

000000000012e678 b8 ed 61 01 88 e6 12 00 - 82 7c d9 67 24 e7 12 00 ..a......|.g$...

Pozdrawiam

Ps. W Menadżerze Zadań mam taki wpis :

dfdst0.jpg

może on tak samo cos wniesie do sprawy.

ttp://my.opera.com/polski/forums/

Wszystko o Operze.Ale zacznij od sprawdzenia czy jest domyślną przeglądarką.