Opera błąd

Mam mały problem. Ściągnełem i zainstalowałem Operę 8. Klikam na ikonę i nic, nie chcę się odpalić. Po chwili wywala mi taki błąd

"Another user is running this copy of Opera.

You Should install Oper with individual profiles to allow multiple users to run the same copy independently" Dodam że została ściągnieta z vortalu

Co mogę uczynić. Tak samo jv16 ta darmowa wersja nie chciała mi usuwać wpisów. Wirów nie mam, log wydaje się na czysty ale go daję.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:13:38, on 2005-05-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\Integrator.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\MICHAK~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.984\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM…\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM…\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Norton SystemWorks] “C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe” /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - Startup: Hare.lnk = C:\Program Files\Dachshund Software\Hare\Hare.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 8495600593

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{80AF9D0F-BD98-4079-ACCA-1A0C70782FA4}: NameServer = 194.204.152.34,217.11.136.70

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

zapewne opera działa ci dobrze, tylko, że za pierwszym razem czasami długo się ładuje, jak klikniesz poraz drugi to potrafi wywalić taki komunikat, u mnie też czasami pojawia się ten komunikat, gdy go zamknę i ponownie klikę na ikonę opera się odpala

Jakiś użytkownik korzysta z Opery w tym samym czasie co ty.

Czyli??Bo nie kumam :? . Nie no chyba że ktoś się do włamał.

tu nic nie znajdziesz ,log jest czysty :slight_smile:

A żaden proces Opery nie chodzi?? To by było tak jak w Windowsie “Nie można usunąć tego pliku, gdyż inny program z niego korzysta”…

Albo ty używasz starszej Wersji,musisz całkowicie wyłączyc starszą przed instalacją nowej naciśnij CTRL+ALT+DEL daj procesy i jeśli tam będzie opera,to zaznacz i zakończ proces,w Windowsie przejdz do katalogu z Operą i już możesz instalowac

Nie to jest moja pierwsza Opera (po tym jak się dowiedziałem o FF :frowning: ) i spróbowałem po resecie i tak samo, nic się nie włącza i po chwili wywala błąd.

Samym resetem nic nie zdziałasz,gdzieś w autostarcie uruchamiasz Operę,po drugie zdarza się,że ściągnięty plik jest uszkodzony

Użyj programu RegCleaner,aby zobaczyc,co się uruchamia przy starcie systemu,Opera musi byc zainstalowana dla wszystkich użytkowników,mogą byc problemy,gdy masz więcej kont