Opera - menedżer haseł - w jakim pliku?


(Spectatorx) #1

Do którego pliku opera zapisuje dane menedżera haseł? Chcę znajomym przeinstalować operę dokładnie, ale nie chcę im usunąć haseł zapisanych w menedżerze. System to windows 7 x64.


(Jasiek.w) #2

Pliki, które należy zachować:

Opis Nazwa pliku

Zablokowana zawartość urlfilter.ini

Zakładki bookmarks.adr

Ośrodki certyfikacji opcacrt6.dat

Kontakty contacts.adr

Ustawienia ogólne operaprefs.ini

Notatki notes.adr

Certyfikaty osobiste opcert6.dat

Wyszukiwarki search.ini

Ustawienia witryn override.ini

Szybkie wybieranie speeddial.ini

Dane menedżera haseł wand.dat


(azazel666) #3

C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Opera\Opera plik wand.dat


(MaRa) #4

Zakładki i hasła można synchronizować poprzez Opera Link (zakłada też e-maila podananazwaużytkownika@operamail.com)


(Spectatorx) #5

Dzięki wszystkim za odpowiedzi :slight_smile: