Opera- wtyczki


(Lammermoor) #1

Uaktualniłam Operę(8.54) do nowej wersji (9.02),proszę o info czy tych wtyczek nie jest za dużo?Może odinstalować jakieś kodeki z systemu?

Wtyczki

Shockwave for Directorapplication/x-director	dcr,dir,dxr

C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\NP32DSW.DLL


Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Libraryapplication/asx	*

video/x-ms-asf-plugin	*

application/x-mplayer2	*

video/x-ms-asf	asf,asx,*

video/x-ms-wm	wm,*

audio/x-ms-wma	wma,*

audio/x-ms-wax	wax,*

video/x-ms-wmv	wmv,*

video/x-ms-wvx	wvx,*

C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\npdsplay.dll


Shockwave Flashapplication/x-shockwave-flash	swf

application/futuresplash	spl

C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\NPSWF32.dll


Microsoft® DRMapplication/x-drm	nip

C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\npwmsdrm.dll


Shockwave for Directorapplication/x-director	dcr,dir,dxr

C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\PLUGIN.DLL


Shockwave for Directorapplication/x-director	dcr,dir,dxr

C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\PLUGINPING.DLL


Adobe Acrobatapplication/pdf	pdf

application/vnd.adobe.xdp+xml	xdp

application/vnd.adobe.xfd+xml	xfd

application/vnd.fdf	fdf

application/vnd.adobe.xfdf	xfdf

D:\Program Files\Reader\Browser\nppdf32.dll


QuickTime Plug-in 7.0.4audio/wav	wav

audio/x-wav	wav

video/quicktime	qt,mov

application/sdp	sdp

application/x-sdp	sdp

application/x-rtsp	rtsp,rts

video/flc	flc,fli,cel

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\Plugins\npqtplugin.dll


QuickTime Plug-in 7.0.4audio/wav	wav

audio/x-wav	wav

audio/basic	au

audio/x-aiff	-

video/flc	flc,fli,cel

video/x-dv	dv,dif

audio/aiff	aiff,aif,aifc,cdda

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\Plugins\npqtplugin2.dll


QuickTime Plug-in 7.0.4audio/midi	midi,mid

audio/mid	mid,midi,smf,kar

audio/x-midi	mid,midi,smf,kar

audio/vnd.qcelp	qcp

audio/x-sd2	sd2

audio/x-gsm	gsm

audio/AMR	AMR

audio/aac	aac,adts

audio/x-aac	aac,adts

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\Plugins\npqtplugin3.dll


QuickTime Plug-in 7.0.4video/mpeg	mpeg,mpg,mpe,m2v,m1v,mpa

audio/mpeg	mp3,mp2,mpga

audio/x-caf	caf

video/x-mpeg	mpeg,mpg,m1s,m1v,m1a,m75,m15,mp2,mpm,mpv,mpa

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\Plugins\npqtplugin4.dll


QuickTime Plug-in 7.0.4audio/x-mpeg	mpeg,mpg,m1s,m1a,mp2,mpm,mpa,m2a

video/3gpp	3gp,3gpp

audio/3gpp	3gp,3gpp

video/3gpp2	3g2,3gp2

audio/3gpp2	3g2,3gp2

video/sd-video	sdv

application/x-mpeg	amc

video/mp4	mp4

audio/mp4	mp4

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\Plugins\npqtplugin5.dll


QuickTime Plug-in 7.0.4audio/mpeg	mp3,mp2,mpga

audio/x-mpeg	mpeg,mpg,m1s,m1a,mp2,mpm,mpa,m2a

audio/x-m4a	m4a

audio/x-m4p	m4p

audio/x-m4b	m4b

video/x-m4v	m4v

image/x-bmp	bmp,dib

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\Plugins\npqtplugin6.dll


QuickTime Plug-in 7.0.4image/png	png

image/x-png	-

image/x-pict	pict

image/tiff	tif,tiff

image/x-macpaint	pntg,pnt,mac

image/pict	pict,pic,pct

image/x-quicktime	qtif,qti

image/x-sgi	sgi,rgb

image/x-targa	targa,tga

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\Plugins\npqtplugin7.dll


QuickTime Plug-in 7.0.4image/x-tiff	tif,tiff

image/vnd.fpx	fpx,fpix

image/x-photoshop	psd

image/jp2	jp2

image/jpeg2000	jp2

image/jpeg2000-image	jp2

image/x-jpeg2000-image	jp2

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\Plugins\npqtplugin8.dll


RealPlayer(tm) G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit)audio/x-pn-realaudio-plugin	rpm

C:\Program Files\Real Alternative\browser\plugins\nppl3260.dll


RealPlayer Version Pluginapplication/vnd.rn-realplayer-javascript	rpj

C:\Program Files\Real Alternative\browser\plugins\nprpjplug.dll

(Jado2) #2
C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\PLUGIN.DLL

C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\PLUGINPING.DLL

Tych można się pozbyć, ponieważ wtyczką odpowiedzialną za wyświetlanie Shockwava jest:

C:\Program Files\Opera\Program\Plugins\NP32DSW.DLL

QuickTime - można mieć tak jak u Ciebie wszystkie "na chodzie", ale jeśli się którejś nie chce używać w Operze, można ją zablokować w pliku plugin_ignore.ini np. taki wpisem :

npqtplugin8.dll = tej nie potrzebuje

Lub Panel Sterowania->QuickTime->Browser->MIME Settings, od tego ile się tam zaznaczy pozycji, zależy ile wtyczek będzie dostępnych.