Operacje na datach w MySQL


(northwest) #1

Witam serdecznie,

Mam taką tabelkę:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zaproszenia` (

  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,

  `email` varchar(35) default NULL,

  `data` datetime default NULL,

  PRIMARY KEY (`id`),

  UNIQUE KEY `id` (`id`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;INSERT INTO `zaproszenia` (`id`, `email`, `data`) VALUES

(1, 'l@gmail.com', '2010-02-04 22:19:36'),

(2, 'ka@gmail.com', '2010-02-04 22:26:26'),

(3, 'j@owd.pl', '2010-02-04 23:20:07');

chciałbym wyświetlić wszystkie rekordy które zostały zarejestrowane powyżej 48h temu...

wiecie może jak powinno wyglądać takie zapytanie?

Northwest


(motorhead) #2

Tylko nie sprawdzałem ale powinno działać (jeśli chodzi ci o operacje w MYSQLu oczywiście):

SELECT *

FROM zaproszenia

WHERE DATA >= date_sub( CURDATE( ) , INTERVAL 48 HOUR )

...a no oczywiście może być również

SELECT *

FROM zaproszenia

WHERE DATA >= date_sub( CURDATE( ) , INTERVAL 2 DAY )