Opisy komp w otoczeniu sieciowym Windows Vista


(A Makowski) #1

Czy możliwe jest skonfigurowanie Visty aby w otoczeniu sieciowym były pokazywane opisy komp. ?