Opisy komp w otoczeniu sieciowym Windows Vista


(A Makowski) #1

Jak ustawić Vistę, aby w otoczeniu sieciowym widzieć opisy komputerów?

W dużych sieciach jest to bardzo przydatne.


(Nowy10) #2

PPM na Mój komputer->Właściwości->zmień ustawienia ?


(A Makowski) #3

W opis komp. wpisuję nazwisko i imię użytkownika. A Vista to olewa w przeglądaniu otoczenia sieciowgo. W dużej sieci jest to potrzbne. W porzednich windowsach to było. Może ktoś wie jak to odkryć?