Opłata za gprs


(kristoff08) #1

w jaki sposób naliczana jest opłata za gprs?


(towerone) #2

Opłata za GPRS zależy od ilości przesłanych danych. Wszystko jest dostępna w cennikach na stronach operatorów GSM, zajrzyj lepiej tam i poszukaj swojej taryfy, a wszystkiego się dowiesz.