Opróżnianie buforu dysku SSD


(Fwlgxorm) #1

"Wyłącz opróżnianie buforu zapisu na tym urządzeniu"

Czy ta opcja przy dysku SSD powinna być zaznaczona czy odznaczona?

ssdj.jpg


(niezDarek) #2

powinna być zaznaczona.


(Fwlgxorm) #3

Czyli opróżnianie buforu WYŁĄCZONE?


(niezDarek) #4

tak, ja na swoim sprzęcie zaznaczyłem by nie czyściło, czyli zaznacz