Opróżnianie kosza

Już przez miesiąc nie moge opróżnić całkowicie kosza.

W koszu nic nie ma ale gdy nacisne na “opróżnij kosz” to wyskakuje komunikat że nie można usunąć pliku… Gdyby chociaż było widać ten plik w koszu to próbowałbym go chociaż przywrócić i mieć spokój z tym komunikatem przy opróżnianiu. Tu macie screena.

kosgz6fa.th.jpg

Powyżej macie treść komunikatu i dowód że w koszu nic nie ma :smiley:

Dzieki.

 • Log z Hijack’a:

  Logfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 15:04:32, on 2005-11-14

  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:

  D:\WINDOWS\System32\smss.exe

  D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

  D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  D:\WINDOWS\system32\services.exe

  D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  D:\WINDOWS\Explorer.EXE

  D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  D:\WINDOWS\UHJ6ZW1lawAA\command.exe

  D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

  D:\Program Files\Registry Repair 2006\Registry Repair 2006.exe

  D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

  D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

  D:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

  D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  D:\WINDOWS\System32\alg.exe

  D:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

  D:\Program Files\Opera\Opera.exe

  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  D:\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.tvkg.net:8080

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,;

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

  O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

  O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

  O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

  O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

  O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

  O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

  O4 - HKLM…\Run: [Registry Repair 2006] D:\Program Files\Registry Repair 2006\Registry Repair 2006

  O4 - HKCU…\Run: [Kalendarz XP] D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

  O4 - HKCU…\Run: [Kaspersky] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe

  O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

  O8 - Extra context menu item: Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

  O8 - Extra context menu item: Translate English Word - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

  O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

  O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

  O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - D:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

  O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - D:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\JETCAR.EXE

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\JETCAR.EXE

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

  O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - D:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

  O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - D:\WINDOWS\UHJ6ZW1lawAA\command.exe

  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 2A+kosz%2A

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 2A+kosz%2A

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 2A+kosz%2A

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 2A+kosz%2A

A nóż pomoze Ci czyjaś rada :wink:

Dlaczego problem z koszem:

 1. Najprostszy z trików: nie otwieraj koszyka, prawy klik >>> Opróżnij >>> RESET KOMPA.

 2. Spróbuj Kosz skasować a potem go odtworzyć:

Start >>> Uruchom >>> cmd

rd /s /q c:\recycled

Resecik kompa i zapuszczenie regeneratora Koszyka: restorerecyclebin.reg

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service potem recznie usuń plik