Optymalizacje, optymalizacje, ciągłe optymalizacje


(enedil) #1

Witajcie.
Ćwiczę się w algorytmice, wobec tego rozwiązuję przeszłe zadanie z Google Code Jam. Niestety, to co zakodziłem jest nazbyt wolne, by dać w ogóle wynik. Dlatego proszę o pomoc w ulepszeniu mojego rozwiązania (tzn. nie pragnę całkiem odmiennego podejścia, ciekawi mnie czy liczę coś w nadmiernych ilościach).

Zadanie - https://code.google.com/codejam/contest/6254486/dashboard#s=p2
Moje polskie skrótowe tłumaczenie:

Poprawnym ciągiem znaków jest ten, który spełnia poniższe warunki:

 • każdy znak jest zerem lub jedynką
 • pierwszy i ostatni znak jest jedynką
 • dla liczb całkowitych 2 <= b <= 10 jeśli zinterpretujemy ciąg jako liczbę w systemie o podstawie b, to powstała liczba nie będzie pierwsza
  Znajdź j ciągów znaków zadanej długości n, jako dowód poprawności dla każdej podstawy b podaj właściwy dzielnik

Są dwa przypadki testowe, n, j = 16, 50 oraz n, j = 32, 500. Mniejszy przechodzi bez większego problemu. Za to większy, cóż. Właśnie z nim mam problem. Mój kod wygląda tak:

#!/usr/bin/env python3

import sympy as sp # http://sympy.org
from sys import stderr

def nextnum(l):
  '''
  Generuje kolejne potencjalne ciągi
  '''
  for i in range(2**(l-2)):
    yield '1' + bin(i)[2:].zfill(l-2) + '1'

primes = sp.primerange(2, 10**4)
def get_factor(s, b):
  n = int(s, b)
  # najpierw odsiej małe liczby pierwsze z dzielników
  for x in primes:
    if n%x == 0:
      return x

  # potem spróbuj efektywniejszej metody (dla większych liczb)
  f = sp.pollard_rho(n)
  if f != 1 and f != n:
    return f

  # jeśli się nie powiedzie, kontynuuj
  for x in range(10**4, int(n**0.5)+1):
    if n%x == 0:
      return x

def main():
  # liczba przypadków testowych
  t = int(input())
  for i in range(t):
    n, j = [int(c) for c in input().split()]
    print("Case #{}:".format(i+1))
    g = nextnum(n)
    while j:
      s = next(g)
      print(s, file=stderr) # dla oglądania postępu      
      n_in_b = [int(s, b) for b in range(2, 11)]
      if all(not sp.primetest.isprime(n) for n in n_in_b):
        # jeśli wszystkie są złożone,
        # to znajdź najmiejszy dzielnik właściwy
        l = [str(get_factor(s, b)) for b in range(2, 11)]
        print(' '.join([s] + l))
        j -= 1

if __name__ == '__main__':
  main()