[Oracle] Nie tworzący się automatycznie nowy DataFile


(Marcin Obala) #1

Cześć

 

Mam taki problem. Po osiągnięciu przez plik bazy maksymalnego rozmiaru kiedyś automatycznie tworzył się nowy plik (każdy plik zajmuje 8GB). Zabrakło miejsca na dysku, plik się nie utworzył. Po dodaniu miejsca na dysku i dodaniu ręcznie datafile przez polecenie:

ALTER TABLESPACE INDX2
ADD DATAFILE 'D:\oracle\product\10.2.0\oradata\profi\INDX18.DBF' 
SIZE 4M
AUTOEXTEND ON NEXT 4M
MAXSIZE 8G;

wszystko było ok do czasu aż plik INDX18.dbf nie osiągnął rozmiaru 8GB. Teraz automatycznie powinien się tu pojawić plik INDX19.dbf tak jak się to tworzyło przed zabraknięciem miejsca na dysku. Jednak się nie tworzy. Ktoś zna się na tym? Ja znam się na tyle że umiem wydać zapytanie bo raczej wyciągam tylko dane.