[Oracle] Wyświetlanie godziny


(Lenek32) #1

Witam,

chciałbym napisać, żeby było można dodać nowy wiersz - godzinę do tabeli.

Problem w tym, że nie wyświetla godziny, tylko datę.

Napisałem tak:

insert into film (godz_roz, godz_zak) VALUES (to_date('10:30', 'HH:MI'), to_date('11:00', 'HH:MI'));

Gdzie jest tu błąd? Czy funkcja to_date służy także do wyświetlania godziny? Czy może nie?


(Pablo_Wawa) #2

A jaki typ mają pola godz_roz i godz_zak w tabeli?

Dane do bazy pewnie lądują poprawnie (tj. jakaś godzina + aktualna data), po pobraniu daty/czasu z bazy Ty pewnie źle to wyświetlasz?


(Lenek32) #3

W tabeli mają typ date.

Tak, dane lądują poprawnie. Ale nie wyświetla godziny, tylko datę.

Dobrze wyświetlam, wpisuję SELECT *from film;

SELECT godz_roz from film; również nie daje, dalej wyświetla datę


(Pablo_Wawa) #4

Nie znam się dobrze na SQL (tym bardziej na Oracle), ale tak na logikę - jeśli do tabeli zapisujesz tylko czas , a pole ma format daty (w sensie data i czas łącznie), to przy wypisywaniu zawartości tego pola, bez użycia formatowania dla samego czasu, wyświetli Ci się też jakaś data plus czas, czyż nie? Reasumując - wyświetlaj sam czas pola zawierającego datę (i czas).


(Wojciechmuszynski) #5

Może być wszystko ok, tylko program wyświetlający datę/godzinę formatuje ją po swojemu.

Spróbuj sformatować datę w zapytaniu w sposób jawny:

SELECT to_char (godz_roz, ‘HH:MI’) , to_char (godz_zak, ‘HH:MI’) from film;