Orgilnalny Windows - Nieorginalny?


(Whiteangel11) #21

Bartass86

Start/Ustawienia?Dodaj Usuń Programy i usuń program Genuine coś tam

działa na 100%


(Maartin 14) #22

Te monity można odinstalować za pomocą narzędzia dodaj lub usuń programy. Są one widoczne na liście po zaznaczeniu pola Pokaż aktualizacje w górnej cześci okna. Po odinstalowaniu poprawek aktalizacja przez Windows Upadate będzie niemożliwa.

Odinstaluj poprawki Windows Genuine Advantahe Validation Tool i Windows Geuine Advantage Notification . Jak dostaniesz nowy klucz to możesz go zaaktualizować bez formata za pomocą narzedzia aktalizacji klusza systemu windows.