Otwarcie pliku przez "Drag and Drop"w C++ Builder


(Trance) #1

tak jak w temacie, chodzi mi o to jak sprawić żeby uruchamiając program metodą"Drag and Drop" (przenosząc plik na ikonkę programu) program automatycznie otwierał ten plik, chodzi mi dokładnie o kod który należy umieścić w "On Create" Naturalnie gdy program otwierany będzie normalnie przez kliknięcie na plik exe nie będzie otwierany żaden plik. do wyswietlania zawartości pliku używam komponentu memo

w Delphi nie było takich kłopotów :stuck_out_tongue: Proszę o pomoc