Otwarty port


(Jacos7) #1

Używam firefox 2, mam firewalla comodo ; gdy ustawie połączenie z internetem poprzez Proxy – w3cache.icm.edu.pl i zacznę robić test firewalla a dokładniej skanowanie portów ( port scan )

http://www.hackerwatch.org/probe/

to widzę komunikat:

Open and Unsecure!

80 (HTTP)

If this computer is not supposed to be acting as a web server you should not have this port open.:

a na końcu listy skanowania portów:

Test complete.

Reachable ports were found. If these ports were not deliberately left open, there may be a problem with your firewall operation or configuration.

Czy to jest niebezpieczne dla moich danych ?


(Agatonster) #2

jacos7

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.