Otwieranie PDF-ów w systemie Windows Mobile


(adan2013) #1

Szukam przeglądarki PDF na system Windows Mobile 6


(system) #2

Adobe Reader for Windows Mobile ogólnie wpisz w google “PDF Reader for Windows Mobile” Pamiętaj że w przypadku Windows Mobile są wersje programów dla Pocket PC (PPC) i smartphone