Otwieranie stron w ramkach


(kurzel131) #1

DayName = new Array(7)

DayName[0] = "niedziela "

DayName[1] = "poniedziałek "

DayName[2] = "wtorek "

DayName[3] = "środa "

DayName[4] = "czwartek "

DayName[5] = "piątek "

DayName[6] = "sobota "

MonthName = new Array(12)

MonthName[0] = "stycznia "

MonthName[1] = "lutego "

MonthName[2] = "marca "

MonthName[3] = "kwietnia "

MonthName[4] = "maja "

MonthName[5] = "czerwca "

MonthName[6] = "lipca "

MonthName[7] = "sierpnia "

MonthName[8] = "września "

MonthName[9] = "pa1dziernika "

MonthName[10] = "listopada "

MonthName[11] = "grudnia "

function getDateStr(){

var Today = new Date()

var WeekDay = Today.getDay()

var Month = Today.getMonth()

var Day = Today.getDate()

var Year = Today.getFullYear()

if(Year <= 99)

Year += 1900

return DayName[WeekDay] + "," + " " + Day + " " + MonthName[Month] + ", " + Year

}

day = new Date();

miVisit = day.getTime();

function clock() {

dayTwo = new Date();

hrNow = dayTwo.getHours();

mnNow = dayTwo.getMinutes();

scNow = dayTwo.getSeconds();

miNow = dayTwo.getTime();

if (hrNow == 0) {

hour = 12;

ap = " AM";

} else if(hrNow <= 11) {

ap = " AM";

hour = hrNow;

} else if(hrNow == 12) {

ap = " PM";

hour = 12;

} else if (hrNow >= 13) {

hour = (hrNow - 12);

ap = " PM";

}

if (hrNow >= 13) {

hour = hrNow - 12;

}

if (mnNow <= 9) {

min = "0" + mnNow;

}

else (min = mnNow)

if (scNow <= 9) {

secs = "0" + scNow;

} else {

secs = scNow;

}

time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;

document.form.button.value = time;

self.status = time;

setTimeout('clock()', 1000);

}

function timeInfo() {

milliSince = miNow;

milliNow = miNow - miVisit;

secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);

minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);

alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970. "

  • "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page. "

  • ".... About " + minsVisit + " minutes, and "

  • secsVisit + " seconds.");

}

document.write("

"

  • "

  • " name=button onClick=\"timeInfo()\">

");

onError = null;

clock();

document.write('

')


(mario@) #2
function jumpto2(url){

parent.STRONA.location = url;

}

(kurzel131) #3

Jak mozesz to daj umiesc kod w lini z przyciskiem bo nie wiem w ktorym momencie mam to wkleic


(mario@) #4

W podanym przez Ciebie kodzie masz funkcję

function jumpto2(url){

window.location=url

}

Zamień ją na

function jumpto2(url){

parent.STRONA.location = url;

}

Tak przy okazji umieszczaj kod w znaczniki

a nie


(kurzel131) #5