Otwieranie strony w nowych zakładkach w K-Meleon'nie

Jak ustawić, żeby po kliknięciu w odnośnik strona otwierała się w nowej zakładne, a nie w nowym oknie???

Edit -> Advanced Preferences -> Browsing -> Layered Browsing -> Use layers only