Out


(Dziurdzia01) #1

jakim player'em albo jakiego kodeka otrzeba do odtwaorzenia filmu w formacie out????


(Kubusiek71) #2

Poczytaj http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=16185 :slight_smile: