Outlook 2013 zmiana częstotliwości sprawdzania nowych wiadomości

Witam.

Mam problem w Outlook 2013. Nie wiem jak zmienić częstotliwości sprawdzania nowych wiadomości (w przypadku konta POP3). W starszych wersjach Outlook-a opcja ta była łatwa do znalezienia a tutaj nie znalazłem. Gdzie jest ta opcja?

https://support.office.com/en-US/article/Change-how-often-a-POP3-account-sends-mail-and-checks-for-new-items-9CDA4F20-C974-407B-A2E2-C93F41457625

Swoją drogą jeśli masz taką możliwość to korzystaj z IMAP. POP3 jest archaiczne, przez to że kopiuje maile, a nie je synchronizuje.

Robiłem już według tej instrukcji:

 

Zmienianie częstotliwości wysyłania poczty i sprawdzania nowych elementów w przypadku konta POP3

W przypadku kont e-mail POP3 można określić częstotliwość sprawdzania nowych elementów.

W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz , wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania , a następnie kliknij polecenie Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

Skrót klawiaturowy  Aby otworzyć okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL+ALT+S.

Zaznacz grupę Wyślij/Odbierz zawierającą konto e-mail POP3, które chcesz zmienić.

W obszarze Ustawienie dla grupy nazwa grupy Wyślij/Odbierz zaznacz pole wyboru Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co n min.

Wprowadź liczbę z zakresu od 1 do 1440. Wpisanie liczby 1440 spowoduje zaplanowanie automatycznego wysyłania/odbierania raz dziennie.

Uwaga   W przypadku zmiany harmonogramu grupy Wyślij/Odbierz zostaną zmienione wszystkie konta w grupie, a nie tylko konta e-mail POP3.

W razie potrzeby można określić harmonogram dla wysyłania/odbierania, gdy program Microsoft Outlook jest w trybie offline. W obszarze Gdy program Outlook jest w trybie offline zaznacz pole wyboru Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co n min.

Wprowadź liczbę z zakresu od 1 do 1440. Wpisanie liczby 1440 spowoduje zaplanowanie automatycznego wysyłania/odbierania raz dziennie.

 

 

Niestety mogę wykonać powyższą instrukcję tylko do drugiego punktu. To co jest w 3 punkcie to tego nie mam (czyli nie ma u mnie obszaru Ustawienie dla grupy nazwa grupy Wyślij/Odbierz ani  pola wyboru Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co n min. )