Outlook Express brak wtyczki od Kaspersky

Przejechałem system ComboFix i usunął mi on paski i dodatki które dokłada Kaspersky do Outlook Express

ponowna instalacja Kaspersky’ego i Outlook’a Express nie przywraca tego paska i dodatków menu

Proszę jeśli ktoś może, a ma zainstalowanego Kaspersky i Windows XP o eksport z rejestru dwóch gałęzi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express

i wklejenie mi tych eksportów … no chyba ze ktoś zna inny sposób przywrócenia

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express]

"MediaVer"="6,0,2800,2180"

"Media"="NT"

"InstallRoot"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,\

 00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00,6f,00,6b,00,\

 20,00,45,00,78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,00,00

"HTTP Mail Enabled"=dword:00000001

"Disable Hotmail"=dword:00000002

"Hide Messenger"=dword:00000002


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\5.0]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\5.0\Default Settings]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\5.0\Default Settings\Recent Stationery List]

"File0"="Czyste niebo.htm"

"File1"="Natura.htm"

"File2"="Koraliki.htm"

"File3"="Słonecznik.htm"

"File4"="Wyciśnięte cytrusy.htm"

"File5"="Puste.htm"

"File6"="Liście.htm"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\5.0\Required Settings]

"VerStamp"=dword:00000003

"SpellDontIgnoreDBCS"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\5.0\Required Settings\Mail]

"Welcome Message"=hex:01,00,00,00

"Accounts Checked"=hex:00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\5.0\Required Settings\News]

"Accounts Checked"=hex:00,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import\{0A522730-A626-11D0-8D60-00C04FD6202B}]

"Display1"="Eudora Pro lub Light (do wersji 3.0)"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import\{0A522732-A626-11D0-8D60-00C04FD6202B}]

"Display1"="Microsoft Exchange"

"Display2"="Microsoft Outlook"

"Display3"="Microsoft Windows Messaging"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import\{0A522733-A626-11D0-8D60-00C04FD6202B}]

"Display1"="Netscape Mail (wersja 2 lub 3)"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import\{1198A2C0-0940-11d1-838F-00C04FBD7C09}]

"Display1"="Netscape Communicator"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import\{A1006DE3-2173-11d2-9A7C-00C04FA309D4}]

"Display1"="Microsoft Outlook Express 6"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import\{B7AAC060-2638-11d1-83A9-00C04FBD7C09}]

"Display1"="Microsoft Internet Mail dla Windows 3.1"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import\{B977CB11-1FF5-11d2-9A7A-00C04FA309D4}]

"Display1"="Microsoft Internet Mail (wersja 32-bitowa)"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Import\{BCE9E2E7-1FDD-11d2-9A79-00C04FA309D4}]

"Display1"="Microsoft Outlook Express 4"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Inetcomm]

"DllPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\

 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,\

 00,6e,00,65,00,74,00,63,00,6f,00,6d,00,6d,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"Version"="6,0,2800,2180"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader]

@="Microsoft Outlook"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\news]

@="URL:Protokół News"

"EditFlags"=hex:02,00,00,00

"URL Protocol"=""


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\news\DefaultIcon]

@=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,\

 00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00,6f,00,6b,00,20,00,45,00,\

 78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,6d,00,6e,00,2e,\

 00,65,00,78,00,65,00,2c,00,2d,00,33,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\news\shell]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\news\shell\open]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\news\shell\open\command]

@=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,\

 00,65,00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00,6f,00,6b,00,20,00,\

 45,00,78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,6d,00,6e,\

 00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,00,6f,00,75,00,74,00,6e,00,65,00,\

 77,00,73,00,20,00,2f,00,6e,00,65,00,77,00,73,00,75,00,72,00,6c,00,3a,00,25,\

 00,31,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\nntp]

@="Protokół URL:NNTP"

"EditFlags"=hex:02,00,00,00

"URL Protocol"=""


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\nntp\DefaultIcon]

@=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,\

 00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00,6f,00,6b,00,20,00,45,00,\

 78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,6d,00,6e,00,2e,\

 00,65,00,78,00,65,00,2c,00,2d,00,33,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\nntp\shell]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\nntp\shell\open]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\nntp\shell\open\command]

@=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,\

 00,65,00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00,6f,00,6b,00,20,00,\

 45,00,78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,6d,00,6e,\

 00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,00,6f,00,75,00,74,00,6e,00,65,00,\

 77,00,73,00,20,00,2f,00,6e,00,65,00,77,00,73,00,75,00,72,00,6c,00,3a,00,25,\

 00,31,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\snews]

@="Protokół URL:Snews"

"EditFlags"=hex:02,00,00,00

"URL Protocol"=""


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\snews\DefaultIcon]

@=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,\

 00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00,6f,00,6b,00,20,00,45,00,\

 78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,6d,00,6e,00,2e,\

 00,65,00,78,00,65,00,2c,00,2d,00,33,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\snews\shell]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\snews\shell\open]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\Protocols\snews\shell\open\command]

@=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,\

 00,65,00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00,6f,00,6b,00,20,00,\

 45,00,78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,6d,00,6e,\

 00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,00,6f,00,75,00,74,00,6e,00,65,00,\

 77,00,73,00,20,00,2f,00,6e,00,65,00,77,00,73,00,75,00,72,00,6c,00,3a,00,25,\

 00,31,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\shell]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\shell\open]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Outlook NewsReader\shell\open\command]

@=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,\

 00,65,00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00,6f,00,6b,00,20,00,\

 45,00,78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,6d,00,6e,\

 00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,00,6f,00,75,00,74,00,6e,00,65,00,\

 77,00,73,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express\Version Info]

"Current"="6,0,2800,2180"

"Previous"="6,0,2600,0000"

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Shared Settings]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Shared Settings\Setup]

"MigToLWP"=hex:6a,8c,e8,bc,9f,92,a0,49,a6,da,04,8f,c0,3d,5d,b2

"MigToLWPVer"="6,0,2800,1106"

to moje eksporty … no chyba ze te dodatki są zapisywane gdzie indziej

juurek ,

Poczytaj - Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

jest wątek viewtopic.php?f=2&t=284132&start=0

ale mam kaspersky 8.0.0. 357 i ten problem występuje

Czy usunąłeś już combofixa, wraz z jego kwarantanną?

niestety usunąłem … przywrócenia niema, o ile pamiętam były w nim klucze coś w stylu CLSID

{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}

Spróbuj odinstalować Kasperskiego poprzez Revo Uninstaller (najlepiej w zaawansowanym trybie) oraz go ponownie zainstaluj.

czy nikt niema zainstalowanego Kasperskiego na Win XP

i nikomu się nie chce wklejać 2 eksportów