Outlook wysyła sam wiadomości


(matusia :)) #1

Proszę o sprawdzenie loga-outlook wysyła sam wiadomości

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:14:44, on 2008-03-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE

C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

C:\WINDOWS\system32\FSRremoS.EXE

C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe

C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe

C:\Program Files\PANA LINK\Panalnks.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IBMPRC] C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UltraVNC] "C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 4200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer4_in_1] "C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\Fax\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [pdfFactory Pro Dyspozytor v3] "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe" /source=HKLM

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - Startup: Panalnks.lnk = C:\Program Files\PANA LINK\Panalnks.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IBM Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1148459124843

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_27.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{639E38EC-0736-4853-987E-FF616FA4B7A6}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{639E38EC-0736-4853-987E-FF616FA4B7A6}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: IBM Rapid Restore Ultra Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe


--

End of file - 7202 bytes

(Dmirecki) #2

FIX:

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\wsctf.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum + nowy log z HijackThis.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox


(matusia :)) #3

czy zrobic to standardowo??? czyli tryb awaryjny z wyłączonym przywracaniem systemu???


(Dmirecki) #4

Tak :slight_smile:


(matusia :)) #5

hijack:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:56:52, on 2008-03-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE

C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

C:\WINDOWS\system32\FSRremoS.EXE

C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe

C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe

C:\Program Files\PANA LINK\Panalnks.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IBMPRC] C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UltraVNC] "C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 4200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer4_in_1] "C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\Fax\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [pdfFactory Pro Dyspozytor v3] "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe" /source=HKLM

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - Startup: Panalnks.lnk = C:\Program Files\PANA LINK\Panalnks.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IBM Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1148459124843

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_27.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{639E38EC-0736-4853-987E-FF616FA4B7A6}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{639E38EC-0736-4853-987E-FF616FA4B7A6}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: IBM Rapid Restore Ultra Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe


--

End of file - 7089 bytes

ComboFix


(Dmirecki) #6

Noc nie usunęło :?

Jeszcze raz... ale w trybie normalnym


(squeet) #7

matusia :slight_smile: proszę zastosować się do tego tematu:

:arrow: viewtopic.php?f=16&t=213350

I następne logi wklejać już według tam zawartych zasad.


(matusia :)) #8

podaje kolejne logi, tym razem z operacji przy normalnym uruchomieniu komputera.

ComboFix

ComboFix 08-03-18.1 - Solid 2008-03-21 11:53:49.3 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.55 [GMT 1:00]

Running from: E:\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Solid\Pulpit\CFScript.txt

 * Created a new restore point


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]


FILE ::

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wsctf.exe

.


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-21 to 2008-03-21 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-03-21 10:45 . 2007-12-04 14:04	837,496	--a------	C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2008-03-21 10:45 . 2004-01-09 10:13	380,928	--a------	C:\WINDOWS\system32\actskin4.ocx

2008-03-21 10:45 . 2007-12-04 13:54	95,608	--a------	C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr

2008-03-21 10:45 . 2007-12-04 15:55	94,544	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2008-03-21 10:45 . 2007-12-04 15:56	93,264	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2008-03-21 10:45 . 2007-12-04 15:51	42,912	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2008-03-21 10:45 . 2007-12-04 15:49	26,624	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2008-03-21 10:45 . 2007-12-04 15:53	23,152	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2008-03-20 15:12 . 2008-03-20 15:12	
HiJackThis

[code] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:01:05, on 2008-03-21 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe C:\WINDOWS\system32\FSRremoS.EXE C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmgr.exe C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmon.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\Program Files\PANA LINK\Panalnks.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent O4 - HKLM..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE O4 - HKLM..\Run: [IBMPRC] C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe O4 - HKLM..\Run: [UltraVNC] "C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" O4 - HKLM..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe O4 - HKLM..\Run: [Lexmark 4200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\lxbmbmgr.exe" O4 - HKLM..\Run: [FaxCenterServer4_in_1] "C:\Program Files\Lexmark 4200 Series\Fax\fm3032.exe" /s O4 - HKLM..\Run: [pdfFactory Pro Dyspozytor v3] "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe" /source=HKLM O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKCU..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe O4 - HKCU..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE O4 - Startup: Panalnks.lnk = C:\Program Files\PANA LINK\Panalnks.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IBM Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM) O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb\_site.cab?1148459124843 O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/marbles\_2\_0\_0\_27.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{639E38EC-0736-4853-987E-FF616FA4B7A6}: NameServer = 192.168.0.1 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{639E38EC-0736-4853-987E-FF616FA4B7A6}: NameServer = 192.168.0.1 O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: IBM Rapid Restore Ultra Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing) O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe -- End of file - 7792 bytes


(Dmirecki) #9

Wklej do notatnika:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"EXPLORER.EXE"=-

"wsctf.exe"=-


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Z menu Notatnika => Plik => Zapisz jako => Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki => Zapisz jako FIX.REG

Kliknij dwa razy na plik => potwierdź dodanie do rejestru

Użyj SDFix i pokaż z niego raport


(matusia :)) #10

podaje linki do logów:

  1. SDFix

http://wklej.org/id/788d827b9f

  1. Hijackthis

http://wklej.org/id/d556130cf1

Dodałam do rejestru ten wpis o którym mowa wcześniej.


(Dmirecki) #11

HijackThis czysty.

Raport z SDFix jest niepełny.

Problem minął?


(matusia :)) #12

hmmmm..... jestem w trakcie obserwacji.

Dam jeszcze znać jak się ma sprawa.

Dziękuje za pomoc. :smiley:


(matusia :)) #13

Niestety problem nada się potarza :frowning: Czy można coś z tym zrobić??? To jest naprawdę strasznie uciążliwe :expressionless:


(Gutek) #14

Daj nowy log z ComboFix


(matusia :)) #15

podaje link do loga z ComboFix

http://wklej.org/id/5918fc5721


(Gutek) #16

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink:


(matusia :)) #17

ale jak użyć tego narzędzia??? ono ;pokazuje tylko potry które są otwarte....