Overlib

Mam taki kod (W PHP zagnieżdżony HTML)

"Daty Logowań:
"; $porzadkowa=1; while ($wwiersz=mysql_fetch_array ($wwykonaj)) { $miesiac = date('m', $wwiersz['data']); if ($miesiac=='1'){$miesiacslownie='stycznia';} else if ($miesiac=='2'){$miesiacslownie='lutego';} else if ($miesiac=='3'){$miesiacslownie='marca';} else if ($miesiac=='4'){$miesiacslownie='kwietnia';} else if ($miesiac=='5'){$miesiacslownie='maja';} else if ($miesiac=='6'){$miesiacslownie='czerwca';} else if ($miesiac=='7'){$miesiacslownie='lipca';} else if ($miesiac=='8'){$miesiacslownie='sierpnia';} else if ($miesiac=='9'){$miesiacslownie='września';} else if ($miesiac=='10'){$miesiacslownie='października';} else if ($miesiac=='11'){$miesiacslownie='listopada';} else if ($miesiac=='12'){$miesiacslownie='grudnia';} $ddzien = date('d', $wwiersz['data']); $rrok = date('Y', $wwiersz['data']); $ggodzina = date('H:i:s', $wwiersz['data']); if ($porzadkowa<10) { echo "0$porzadkowa. $ddzien $miesiacslownie $rrok o godz.: $ggodzina
 "; } else { echo "$porzadkowa. $ddzien $miesiacslownie $rrok o godz.: $ggodzina
 "; } $porzadkowa++;} echo"', FGCOLOR, '#222222', BGCOLOR, '#000000', TEXTCOLOR, '#CCCCCC', STATUS, 'Dymek zwykły', VAUTO, WRAP)\" onMouseOut=\"nd();\">Daty Logowań - ";[/code]

W miejscu, w który wstawia się tekst, który to pojawia się w wyświetlanym dynku stworzyłem tabelę. Problem polega na tyym, że nie bardzo wiem w jaki sposób (jak powinna wygądać składnia) wstawić tam formatowanie tej tabeli np. wyrównywanie w pionie…

Gdy wstawiam valign=“top” skrypt się sypue

To samo gdy valign=“top”

Co robić?