OVH throttling upload?

Próbuję od pewnego czasu walczyć z moim super hyper szybkością pobierania plików ze strony www która dochodzi do czasami 10 Mb/s ale zwykle jest w przedziale 4-8Mb/s. Próbowałem różne metody uprzedzę wyłączałem gzip itd,

ini_set('max_execution_time', 0);
ini_set('output_buffering', 0);
ini_set('zlib.output_compression', 0);
if (function_exists('apache_setenv')) {
  @apache_setenv('no-gzip', 1);
}

konfiguracja raczej standardowa z zwiększonym limitem czasowym i upload size.
Oto mój skrypt php

<?php
	const Files_To_Download_Patch = 'files/';

	if (isset($_GET["id"]) || !empty($_GET["id"])) {
		if (is_dir(Files_To_Download_Patch . $_GET["id"])) {

			$filePath = glob(Files_To_Download_Patch . $_GET["id"] .'/*.*');

			if (!empty($filePath)) {
				if (file_exists($filePath[0])) {

					$fileName = basename($filePath[0]);
					$fileSize = filesize($filePath[0]);

					// Output headers
					header('Content-Type: application/octet-stream');
					header('Content-Transfer-Encoding: Binary');
					header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $fileName . '"');
					header('Accept-Ranges: bytes');
					header('Content-Length: ' . $fileSize);
					
					// Output file.
					if (ob_get_level())
						ob_end_clean();
					readfile($filePath[0]);
					exit();

				}
				else {
					die('The file is corrupted or its name is incorrect.');
				}
			} else {
				die('The file associated with this id "'. $_GET["id"] .'" was not found.');
			}
		} else {
			die('File download id not found.');
		}
	}
	else {
		die('The link does not contain the file ID.');
	}
?>

Poszedłem dalej zainstalowałem qbittorent-nox wgrałem torrenta i próbuję pobrać plik z vps na mój desktop, jakie moje zdziwienie gdy prędkość leci zaledwie a szkoda gadać nawet 50kb/s ciężko przekroczyć… Skłoniło mnie to do zbadania łącza i szybkości dysku tu też zaskoczenie więc co teraz??

/dev/sda1:
 Timing cached reads:  13480 MB in 1.99 seconds = 6778.75 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 2302 MB in 3.00 seconds = 767.13 MB/sec

xxx:~$ sudo hdparm -Tt /dev/sda1

/dev/sda1:
 Timing cached reads:  9886 MB in 1.99 seconds = 4973.95 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 2306 MB in 3.00 seconds = 767.88 MB/sec
xxx:~$ sudo hdparm -Tt /dev/sda1

/dev/sda1:
 Timing cached reads:  11168 MB in 1.99 seconds = 5611.61 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 2382 MB in 3.00 seconds = 793.46 MB/sec
  Speedtest by Ookla

   Server: GSL Networks - Frankfurt (id: xxx)
     ISP: OVH SAS
Idle Latency:   1.49 ms  (jitter: 0.20ms, low: 1.44ms, high: 2.13ms)
  Download:  482.44 Mbps (data used: 217.7 MB)                
         12.83 ms  (jitter: 4.53ms, low: 2.27ms, high: 31.34ms)
   Upload:  482.40 Mbps (data used: 229.6 MB)                
         52.20 ms  (jitter: 3.65ms, low: 1.75ms, high: 95.90ms)
 Packet Loss:   0.0%