Pagefile.sys.vbs co to za plik


(Sabincjusz) #1

co robi ten plik a on mi sektory na dysku zepsul! :arrow:


(Goodprogram) #2

no bo to jakiś wirusik :stuck_out_tongue:


(Fingerboarding) #3

Nie jestem pewny na 100% , ale http://pl.wikipedia.org/wiki/VBS


(Homik1983) #4

Z tego tematu wynika, że to dość groźny wirus. Dlatego proponuję w dziale Bezpieczeństwo i logi HijackThis dać logi z programu HiJackThis - co i jak znajdziesz w tej instrukcji.

Przed zamieszczeniem logów z programu koniecznie poczytaj o zasadach wklejania logów na forum.


(Sabincjusz) #5

muj log z hijacka to :

http://up.wklej.org/download.php?id=878 ... a411787e43

a

a jak nie otrwozy to pytac sie na gg nr gg to 9289797


(huber2t) #6

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Fix w hijackthis:

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll

C:\WINDOWS\system32\nsn378.dll

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs

C:\Program Files\outlook\outlook.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox


(Sabincjusz) #7

a log jest nie aktualny


(matio) #8

ten co dałeś na początku nie. Daj nowe logi jak mówi huber2t


(Sabincjusz) #9

nowy log :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:30:28, on 2008-04-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Plugins\Plugins\A2F36B1829EB4E69AC53989EB936C018\ScreenShot.exe

C:\PROGRA~1\AIM\aim.exe

C:\Program Files\Ovislink\Common\TurboG-UI.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Xxxxx\Pulpit\Nowy folder\Yodm3D.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\DOCUME~1\Xxxxx\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.296\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O2 - BHO: XBTB01212 - {E8507A06-0B9D-4664-9533-A175E8B4034A} - C:\Program Files\FotkaToolbar\FT.dll

O3 - Toolbar: FotkaToolbar - {C8BADDAF-886A-44D0-97A1-2D3DDDC12211} - C:\Program Files\FotkaToolbar\FT.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S

O4 - HKLM..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [EdHTML] C:\Program Files\Binboy\EdHTMLv5.0\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [screenShot.exe] "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype\Plugins\Plugins\A2F36B1829EB4E69AC53989EB936C018\ScreenShot.exe" /startup

O4 - HKCU..\Run: [AIM] C:\PROGRA~1\AIM\aim.exe -cnetwait.odl

O4 - Global Startup: AirLive Turbo-G Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Ovislink\Common\TurboG-UI.exe

O4 - Global Startup: Aktualizator Google.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... xdm208YYPL

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\PROGRA~1\AIM\aim.exe

O9 - Extra button: FotkaToolbar - {C8BADDAF-886A-44D0-97A1-2D3DDDC12211} - C:\Program Files\FotkaToolbar\FT.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FotkaToolbar - {C8BADDAF-886A-44D0-97A1-2D3DDDC12211} - C:\Program Files\FotkaToolbar\FT.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2AC8C306-23B6-4B9C-9091-AA748C3F753E}: NameServer = 194.204.159.1 194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL,wbsys.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\Program Files\AlienGUIse\fastload.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 Home Edition (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Menedżer Google Desktop 5.7.802.22438 (GoogleDesktopManager-022208-143751) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


(inż. Piniol) #10

Gotowe rozwiązania -> http://forum.pclab.pl/t278796.html


(Sabincjusz) #11

i z wklej org http://www.wklej.org/id/da71d672ef


(huber2t) #12

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

C:\Program Files\MyWebSearch

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(Sabincjusz) #13

ale ten ComboFix bo jak go uzylem to system mi przeintalowali


(huber2t) #14

najwidoczniej albo ty spowodowałeś jakiś błąd albo program, ale to nie jest moja wina