Paint NET

Zainstalowałam PaintNET i spolszczenie do tego programu.

I tu problem. Spolszczenie nie chce się uruchomić.

Gdzie mam zainstalować jeszcze raz, albo jak to uaktywnić?

Instalujesz do Program Files\Paint Net\Resources. Następnie po uruchomieniu programu w zakładce “plik” language polski.