Pamięć nie może być read/written


(Napsterion) #1

Witam,

Od pewnego czasu mam pewien dziwny problem. Podczas przeglądaniu miniatur w programach typu Photoshop lub graniu w niektóre gry a nawet podczas przeglądania internetu wyskakuje okienko z tekstem. Błąd aplikacji : Instrukcja spod "tutaj jest ciąg cyfer które za każdym razem są inne" odwołuje się do pamięci pod adresem "kolejne cyfry i litery". Pamięć nie może być "written (lub czasami read) Kliknij przycisk OK ,aby przerwać działanie aplikacji" Taki komunikat miewam często oczywiście bez tych nawiasów. Sprawdziłem system wieloma programami antywirusowymi. Inny mówią że to pomoże , inni że to wina wadliwej pamięci a inni że to wina jakieś poprawki microsoftu a takich poprawek instalowałem wiele bo wszystkie z Autopacher, Na wszelki wypadek dołączam log z Hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:50:34, on 2008-02-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

H:\Program Files\Premium Clock\Premium.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program Files\Premium Clock\tclock.exe

E:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

H:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

H:\Program Files\Xfire\Xfire.exe

H:\Program Files\Premium Clock\tcprop.exe

C:\DOCUME~1\NAPSTE~1.WHI\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.110\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://napster.stronastartowa.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: GetRight IE Download Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - E:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Premium Clock] H:\Program Files\Premium Clock\Premium.exe /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] E:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = H:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - E:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - E:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - H:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - H:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\FRONTP~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Plug-in 1.6.0_01) - 

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0) - 

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_01) - 

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_01) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F3D7C345-6A82-4558-9E3C-81961E450C4A}: NameServer = 194.204.152.34 10.0.0.1

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: LMIinit - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LMIinit.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Proszę o możliwą pomoc. Pozdrawiam.


(Seba86mu) #2

Zajrzyj TUTAJ.


(Napsterion) #3

Byłem na tamtej stronie i zastosowałem się do tego co tam pisze. Niestety nie pomogło i dlatego zwróciłem się z prośbą o pomoc tutaj.


(Dobrol) #4

Sprawdź pamięć programem testowym np. Memtest.

W większości przypadków spowodowane to jest za małą pamięcią.


(Napsterion) #5

Sprawdziłem i nic dalej to samo a co do pamięci do mam 2 GB to raczej nie jest mało .