Panel Sterowania - błąd


(Mskitek) #1

Odnoszę się do tego tematu:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=22&t=275804 .

Rokko podsunął mi pomysł, że to przez źle zainstalowane kodeki lecz to nie to jednak. Może to jakiś wirus dlatego poniżej daje wam logi do sprawdzenia :

a) Combofix :

ComboFix 08-10-10.01 - SzakaLQ 2008-10-14 15:42:53.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1250.1.1045.18.1202 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: C:\Users\SzakaLQ\Desktop\ComboFix.exe

 * Utworzono nowy punkt przywracania

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\Windows\system32\KBL.LOG


.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-09-14 do 2008-10-14 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-10-14 15:09 . 2008-10-14 15:09	
b) [b]HijackThis[/b]:

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:00:35, on 2008-10-14 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpAgent.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Windows\Explorer.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl\_pl&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file) O4 - HKLM..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe O4 - HKLM..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe" O4 - HKLM..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe O4 - HKLM..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0" O4 - HKLM..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe O4 - HKLM..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM..\Run: [WAWifiMessage] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun O4 - HKCU..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA') O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA') O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe O23 - Service: Biometric Authentication Service (DpHost) - DigitalPersona, Inc. - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpHostW.exe O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - c:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 7973 bytes

Proszę o sprawdzenie.

Z góry thx. :slight_smile: :frowning:


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)		

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

usuń wpis HJT

Wykonaj skan Dr. Web CureIt


(Mskitek) #3

Usunąłem wpis.

Przeczyściłem rejestr.

Przeskanowałem.

Znalazło niby wirusa w Combofixie :slight_smile: i na c:\windows jakieś PSEXESSVC.EXE, ale to jest niewyleczalne...

Co dalej ?


(huber2t) #4

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Mskitek) #5

nie mogę przeskanować przez internet bo nie mam tam neta. Przez to, że nie mogę wejść do panelu sterowania nie mogę skonfigurować poprawnie sieci... ;/

A i na laptopie mam Viste Home Premium, a nie windows'a XP...

Znalazłem to:

http://windowshelp.microsoft.com/Window ... 01045.mspx

tyle, że nie mogę wejść do panelu sterowania a co się z tym łączy wykonać tego co jest opisane w powyższym linku :frowning:


(Leon$) #6

Otwórz notatnik >> wklej do niego

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

:slight_smile:


(Mskitek) #7

i co wtedy będzie ? Nie będzie panelu sterowania tylko ?