Paragon Drive Backup


(system) #1

Próbuję Paragon Drive Backup 8

Zrobiłem Pargonem obraz partycji systemowej C: na płytce DVD i chciałem sprawdzić jak program by zadziałał w momencie katastrofy

  1. zbootowałem komputer z Paragon Recovery Disk

  2. wskazałem plik obrazu partycji do odtworzenia - plik (C:) z DVD

  3. wskazałem partycję do naprawy - C na dysku twardym

  4. przechodzimy dalej a program mówi, że na tej partycji jest za mało miejsca na wykonanie polecenia

Tymczasem jest to ta sama partycja ( ten sam rozmiar)

Nie wiem o co tu chodzi?

Paragon powinien po prostu nadpisać tą partycję kasując to co na niej było ( tak przynajmniej działał Norton Ghost - prawdę mówiąc norton ghost miał może mniej możliwości ale stopień skomplikowania obsługi softu był znacznie mniejszy)]

Czy ktoś mądrzejszy ode mnie może coś podpowiedzieć ?

Dzięki


(MarS) #2

Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że program przenosi obraz na partycję docelową i dopiero z niej odtwarza stan systemu