Parse error w kodzie programiku w C++


(Radiszczew) #1

Hej

W poniższym kodzie pojawia się PARSE ERROR, którego nie potrafię usunąć.

include

include

define AB 18

using namespace std;

class Klient

{

protected:

char nazw[AB];

int filmy, kwota;

public:

Klient();

Klient(char *aNazw, int aKwota, int aFilmy);

void WpiszFilmy(int aFilmy) , WpiszKwota(int aKwota) , WpiszNazw(char *aNazw);

char *WprowadzNazw();

int WprowadzFilmy(), WprowadzKwota() , SprawdzFilmy() , SprawdzKwota();

};

Klient::Klient()

{

strcpy (nazw,"");

filmy = 0;

}

Klient::Klient(char *Nazw, int aKwota, int aFilmy)

{

strcpy(nazw, Nazw);

kwota = aKwota;

filmy = aFilmy;

}

void Klient::WpiszNazw(char *aNazw)

{

strcpy(nazw, aNazw);

}

void Klient::WpiszFilmy(int aFilmy)

{

filmy = aFilmy;

}

void Klient::WpiszKwota(int aKwota)

{

kwota = aKwota;

}

char *Klient::WprowadzNazw()

{

return nazw;

}

int Klient::WprowadzFilmy()

{

return filmy;

}

int Klient::WprowadzKwota()

{

return kwota;

}

int Klient::SprawdzFilmy()

{

if (filmy > 13)

return 1;

else

return 0;

}

int Klient::SprawdzKwota()

{

if (kwota > 99)

return 1;

else

return 0;

}

int main()

{

Klient os1;

char tekst[AB];

int oblicz;

cout << "Wprowadz nazwisko Klienta"<< endl;

cin >> tekst;

os1.WpiszNazw(tekst);

cout << "Wprowadz ilosc wypozyczonych filmow" << endl;

cin >> oblicz;

os1.WpiszFilmy(oblicz);

cout << "Wprowadz laczna kwote za wypozyczone filmy" << endl;

cin >> oblicz;

os1.WpiszKwota(oblicz);

if (os1.SprawdzKwota())

cout << "Przysluguje prawo do 10% znizek";

else

cout << "Bez zniżek ";}

if (os1.SprawdzFilmy())// TU POJAWIA SIE PROBLEM PARSE ERROR

cout << "Limit zostal przekroczony !";

else

cout << "Limit filmow jest o.k. ";

Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny jedynego błędu


(Sawyer47) #2

Na przyszłośc: daj to do bloku code i poformatuj bo tak bardzo źle się czyta. Co do błędu to sam sobie zaznaczyłeś, wystarczyło zobaczyć 2 linijki w tył:

if (os1.SprawdzKwota())

	cout << "Przysluguje prawo do 10% znizek";

else

	cout << "Bez zniżek ";} // <- TU

(Radiszczew) #3

Dz.