Partition Magic i płyta startowa - autoexec.bat?


(Vidia1) #1

Witam !

Chcę zrobić PM startująccy z CD.

Wszystko robię według tej instrukcji.

Zatrzymałam się w tym momencie:

Plik autoexec.bat na mojej dyskietcce wygląda tak:

@echo off


MSCDEX.EXE /D:banana /L:R

I teraz mam pytanie. Komenda to jest to co się kończy na echo? Jak ma to być po "spreparowniu" ? Tak ?

@echo off


MSCDEX.EXE /D:banana /L:R


:QUIT

pkunzip pq.zip %ramd%:\ 

echo Aby uzyska† pomoc, wpisz HELP i naci�nij klawisz ENTER.

echo.

rem czyszczenie zmiennych �rodowiskowych

set CDROM=

set LglDrv=

echo Aby uruchomic Partitiom Magic'a wpisz PQ i nacisnij klawisz ENTER

echo.

Czy trzeba zrobić odstępy między wierszami tak jak to było w "oryginalnej części" ?


(Damian) #2

Daj tak jak napisałeś (czyli z odstępem między MSCDEX.EXE , a :QUIT )