Partycje NTFS

W moim komputerze mam wszystkie partycje w systemie; NTFS. Z uwagi na fakt, że nie jestem jedynym użytkownikiem komputera, mam pytanie:…czy jest możliwość bym np. dysk F uczynił dostępnym tylko dla siebie? Natomiast drugi użytkownik by nie miał do niego dostępu.

Na początek każdy (ty , ktoś jeszcze itp.) musi mieć włąsne konto użytkownika! Potem już wejdź do swojego.

Musisz we właściwościach “moich dokumentów” :roll: ustawić ich lokalizacje na tym właśnie dysku F:\ i nacisnąć zastosuj. Potem Przejść do zakładki Udostępnianie i za zanaczyć “Uczyń ten folder folderem prywatnym” i nacisnąć OK

Ale uwaga. Zanim po raz kolejny windows (linux lepszy) przeinstalujesz masz to opcje odznaczyć! BO nie będziesz miał wtedy dostępu do dokumentów. Przez opisane działania dostęp do tego dysku będzie mośliwy tylko w tym koncie użytkownika…,. :twisted:

Ograniczenie dostępu do wybranego dysku - http://www.agavk.p9.pl/strony/xp_rejestr_blok_01.php

Większą kontrolę uzyskasz stosując narzędzie Windows SteadyState (trzeba utworzyć nowe konto).