Partycje w linuxe - użytkownik widzi partycję, ale nie ma do niej praw

Oprócz partycji home, utworzyłem inną partycje. Jest ona dostępna tylko dla użytkownika, administratora. Chciałbym,

żeby była też dostępna dla innych utworzonych użytkowników. Inny użytkownik widzi utworzoną partycje, jednak nie ma do niej żadnych praw.

Podaj wynik polecenia:

cat /etc/fstab

cat /etc/mtab

ls -al /home

Podnieś uprawnienia:

sudo su -

Utwórz grupę obrazy:

groupadd obrazy

Utwórz punkt montowania dla partycji /dev/sda3:

mkdir /mnt/obrazy

Zmień prawa dostępu na takie:

chown -R root:obrazy /mnt/obrazy

Dodaj wpis do /etc/fstab o treści:

/dev/sda3 /mnt/obrazy ext4 rw,defaults 0 3

Dodaj użytkowników klon oraz yeti do grupy obrazy - dla każdego z osobna :

usermod -a -G obrazy klon

usermod -a -G obrazy yeti

Odmontuj partycję /dev/sda3 z obecnego położenia:

umount /dev/sda3

Zamontuj hurtem:

mount -a

Od tej pory użytkownicy klon i yeti mają pełny dostęp do katalogu /mnt/obrazy.

Tylko nic nie pomieszaj bo będzie KUKU :smiley:

========

EDYCJA

Może daj inną nazwę niż Obrazy, bo nadpiszesz katalog Obrazy w katalogu domowym. Może Grafika?

I na koniec - tworzenie skrótuj - każdy użytkownik ze swojego konta:

ln -s /mnt/obrazy /home/klon/Obrazy

Ok. Partycja wspólna utworzona, tylko się nadpisała (home/obrazy), chciałem na początku zmienić jej nazwę, lecz nie miałem do niej uprawnień. Teraz musiałem jeszcze raz instalować linuxa(mint)bo  poprzedni linux ,miał  problem z monitorem.