Partycje w linuxie

Utworzyłem 2 partycje z montowaniem na / i /home. I komputerze widzę tylko / więc partycja /home jest katalogiem domowym?

Prawdopodobnie tak. Sprawdzałeś w Nautilusie? Nautilus domyślnie tak to właśnie wyświetla. Spróbuj wyświetlić plik /etc/mtab:

cat /etc/mtab

Wykonaj również polecenie df

df

Aby było łatwiej, wykonaj:

df | grep /home

Ten znaczek po df, to shift + backslash(klawisz nad enterem prawdopodobnie).

m@m-desktop:~$ cat /etc/mtab

/dev/sda1 / ext3 rw,relatime,errors=remount-ro 0 0

proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

/sys /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

varrun /var/run tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755 0 0

varlock /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777 0 0

udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0

devshm /dev/shm tmpfs rw 0 0

devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0

lrm /lib/modules/2.6.24-18-generic/volatile tmpfs rw 0 0

/dev/sda3 /home ext3 rw,relatime 0 0

securityfs /sys/kernel/security securityfs rw 0 0

gvfs-fuse-daemon /home/m/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=m 0 0

binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

/dev/scd1 /media/cdrom0 udf ro,nosuid,nodev,utf8,user=m 0 0

m@m-desktop:~$ df

System plików bl. 1K B użyte dostępne %uż. zamont. na

/dev/sda1 58190684 2821368 52436652 6% /

varrun 257664 112 257552 1% /var/run

varlock 257664 0 257664 0% /var/lock

udev 257664 48 257616 1% /dev

devshm 257664 48 257616 1% /dev/shm

lrm 257664 38176 219488 15% /lib/modules/2.6.24-18-generic/volatile

/dev/sda3 17436196 5137120 11420324 32% /home

gvfs-fuse-daemon 58190684 2821368 52436652 6% /home/m/.gvfs

/dev/scd1 4117270 4117270 0 100% /media/cdrom0

m@m-desktop:~$ df | grep /home 

/dev/sda3 17436196 5140832 11416612 32% /home

gvfs-fuse-daemon 58190684 2821368 52436652 6% /home/m/.gvfs

NTFS ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę więc zapoznać się w pierwszej kolejności z całym regulaminem forum, a następnie używając przycisku zmien.gif

W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika oraz mogą zostać wyciągnięte konsekwencje w postaci ostrzeżenia.

No i masz wynik: sda1 to /, a sda3 to /home

Wszystko wygląda ok.