[pascal] bład w programie


(Zalesiak) #1

Mam problem z programem w Pascalu. Niby powinno być dobrze ale wyskakuje mi błąd przy "begin". Zamieszcze tutaj źródło i prosił bym żebyście lookneli u siebie na kompilatorach co jest źle. :frowning:

program liczebniki;

 type

  liczba=object

  L:integer;

  function czytaj:integer;

  end;

 cyfry=object(liczba)

  s,d,j:byte;

  procedure rozklad;

  function setki: string;

  function dziesiatki: string;

  function jednosci: string;

  end;

  liczebnik=object(cyfry)

  z:string;

  procedure pisz;

  end;

  function liczba.czytaj;

  begin

   write('Podaj liczbe (0=
   readln (l);

   czytaj:=l;

   end;

   prcedure cyfry.rozklad;

   begin

   L:=liczba.czytaj;

   s:=L div 100;

   d:=(L-s*100)div 10;

   j:=L-s*100-d*10;

   end;

   function cyfry.setki;

   begin

    case s of

    0:setki:='';

    1:setki:='sto';

    2:setki:='dwiescie';

    3:setki:='trzysta';

    4:setki:='czterysta';

    5:setki:='piecset';

    6:setki:='szescset';

    7:setki:='siedemset';

    8:setki:='osiemset';

    9:setki:='dziewiecset';

    end;

   end;

   function cyfry.dziesiatki;

    begin

    case d of

    0:dziesiatki:='dzisiec';

    1:dziesiatki:='jedenascie';

    2:dziesiatki:='dwanascie';

    3:dziesiatki:='trzynascie';

    4:dziesiatki:='czternascie';

    5:dziesiatki:='pietnascie';

    6:dziesiatki:='szesnascie';

    7:dziesiatki:='siedemnascie';

    8:dziesiatki:='osiemnascie';

    9:dziesiatki:='dziewietnascie';

    end;

  2:dziesiatki:='dwadziescia';

  3:dziesiatki:='trzydziesci';

  4:dziesiatki:='czterdziesci';

  5:dziesiatki:='piecdziesiat';

  6:dziesiatki:='szescdziesiat';

  7:dziesiatki:='siedemdziesiat';

  8:dziesiatki:='osiemdziesiat';

  9:dziesiatki:='dziewiecdziesiat';

 end;

 end;

function cyfry.jednosci;

begin

 case s+d+j of

 0:jednosci:='zero'

 else

 case d of

 0:jednosci:='';

 1:jednosci:='jeden';

 2:jednosci:='dwa';

 3:jednosci:='trzy';

 4:jednosci:='cztery';

 5:jednosci:='piec';

 6:jednosci:='szesc';

 7:jednosci:='siedem';

 8:jednosci:='osiem';

 9:jednosci:='dziewiec';

 end;

 end;

end;

end;

procedure liczebnik.pisz;

 begin

  cyfry.rozklad;

  z:=cyfry.setki+''+cyfry.dziesiatki+''+cyfry.jednosci;

  writeln(z);

  end;

 var

 a,b:liczebnik;

 begin

 a.pisz;

 b.pisz;

 readln;

end.

(Gina Gina) #2

Tego siana to miałeś co nieco :PPP

:wink: Zachowałem Twój styl :stuck_out_tongue:


(Zalesiak) #3

No i spróbowałem skompilować w FreePascalu i Turbo Pascalu 7.0 i nie wychodzi :frowning: W jakim Ty programie kompilowałeś ??


(Gina Gina) #4

To co było opublkowane, chodziło w TP7, przed chwilą w okno wrzuciłem

kod w którym dodałem minimalne zmiany i chodzi w FPC/TP7. :ok:

Żeby nie było wątpliwości - ten poprawiony kod

ściagnąłem z powrotem do mnie i skompilowałem

jeszcze raz TP7 i FPC - wszystko idzie, program działa poprawnie. :spoko:

Żeby nie było wątpliowości - opcje kompilacji TP7.0 mam

ustawione jak poniżej (Wywołanie Ctrl-o-o)

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+,Y+}

{$M 16384,0,655360}


(Zalesiak) #5

O co z tym chodzi bo nie czaje najlepiej żebyś podrzucił jakieś screenshoty


(Gina Gina) #6

To są tzw opcje kompilacji - ustawienie warunków w/g których

ma działać kompilator TP7. Jeżeli się nie mylę - są to standardowo

używane opcje - nie przestawione przez mnie.

Zapewniają powtarzalność wykonywanej kompilacji.

Aby zbyt wiele nie kombinować -należy je wkopiować jeszcze przed

linię zawierającą słowa: program Liczebniki;

i skompilować taki plik używając TP7.0 :spoko:

W oknie jest kompletny kod+opcje :wink: