[Pascal] Błędy w kodzie, struktura Begin End;


(Dziara667645121) #1

Witam.

Jakiś czas temu zacząłem uczyć się Pascala, napisałem kilka małych programików i chciałem się zabrać za coś większego. Razem z kumplem napisaliśmy po programie, a potem je złączyliśmy. Oba programy działały, dopóki ich nie połączyliśmy. Jako że z Pascalem mam do czynienia od niedawna, i znam tylko podstawy to w kodzie może być dużo błędów. Wydaję mi się że głównym problemem jest pomieszana struktura blokowa Begin End; w skrócie End'y mam w złym miejscu. Ale to tylko moje podejrzenia. Mam nadzieje że odszukacie wszystkie błędy i pomożecie mi naprawić program :slight_smile:

O to kod:

Program Weendow;


Uses dos, crt;


Const


haslo='Kis';


pi=3.14;
Var
 dalejwyjscie:byte;


 boka:integer;


 bokb:integer;


 bokc:integer;


 promien:integer;


 wybierztrojkat:byte;


 prostokatny:byte;


 pitagoras:byte;


 dowolny:byte;


 wysokosc:integer;


 pole:integer;


wprowadz1: integer;


wprowadz2: integer;


imie:String;


wprowadz: integer;


petla:byte;


 menu1:byte;


 menu2:byte;


 menu3:byte;


 menu4:byte;


 bokakwadratu:integer;


 bokaprostokonta:integer;


 bokbprostokonta:integer;


 kat:integer;


 wyborkolo:byte;


 menu_wyjscie:byte;

liczba1: Integer;


liczba2: Integer;


begin


textcolor(white);


textbackground(blue);


  ClrScr;


      WriteLn;


     WriteLn( 'Jak sie nazywasz?');


     Readln( imie );


      ClrScr;


     WriteLn;


     WriteLn('Siema ' , imie , '! Witaj w WeeKalkulatorze!' );


  repeat


     WriteLn('Co chcesz robic?');


     WriteLn('[1]Dodawac,[2]odejmowac, [3]dzielic czy [4]mnozyc, [5]obliczenia na figurach?');


     ReadLn(wprowadz);


     IF (wprowadz<1) OR (wprowadz>5) THEN


     begin


     writeln('Musisz wybrac [1], [2], [3], [4] lub [5]');


     readln(wprowadz);


     END;
        IF wprowadz=5 THEN


      begin


      CLRscr;


      WriteLn('Wybierz Rodzaj Figury');


      WriteLn('[1]Plaska | [2]Przestrzenna');


      ReadLn(wprowadz2);


      IF (wprowadz2<1) OR (wprowadz2>2) THEN


      begin


      writeln('Musisz wybrac [1] lub [2]');


      readln(wprowadz2);


      END;
      IF wprowadz2=1 THEN


begin


 clrScr;


 Writeln('Witaj, wybierz jaka figura cie interesuje');


 Writeln('1- kwadrat');


 Writeln('2- prostokat');


 writeln('3- kolo');


 writeln('4- trojkat');


 writeln('5- exit');


 readln(menu1);
 If menu1=1 then


  begin


  ClrScr;


  Writeln('Wybrales kwadrat, oto opcje do wyboru');


  Writeln('1-pole, 2- obwod, 3- promien okregu wpisanego');


   readln(menu2);


   If menu2=1 then


   begin


    clrScr;


    Writeln('Wybrales obliczanie pola, podaj dlugosc boku a');


    readln(bokakwadratu);


    Write('Pole tego kwadratu wynosi: ');


    Writeln(bokakwadratu*bokakwadratu);


    end;
    If menu2=2 then


   begin


    clrScr;


    Writeln('Wybrales obliczanie obwodu, podaj dlugosc boku a');


    readln(bokakwadratu);


    Write('obwod tego kwadratu wynosi: ');


    Writeln(bokakwadratu*4);


    readln;


    end;


    If menu2=3 then


   begin


    clrScr;


    Writeln('Wybrales obliczanie promienia okregu wpisanego, podaj dlugosc boku a');


    readln(bokakwadratu);


    Write('Promien okregu wpisanego w ten kwadrat wynosi: ');


    Writeln(bokakwadratu/2:4:1);
    end;


   end;
   If menu1=2 then


    begin


    clrscr;


    Writeln('Wybierz co chcesz zrobic: ');


    Writeln('1- pole, 2-obwod');


    Readln(menu3);


      end;


    If menu3=1 then


    begin


    clrscr;


    writeln('Wybrales obliczanie pola, podaj dlugosc boku a');


    Readln(bokaprostokonta);


    Writeln('A teraz podaj dlugosc boku b');


    readln(bokbprostokonta);


    write('Pole tego prostokata to: ');


    writeln(bokaprostokonta*bokbprostokonta);


    end;


    if menu3=2 then


    begin


    clrscr;


    writeln('Wybrales obliczenie obwodu prostokonta, podaj dlugosc boku a');


    Readln(bokaprostokonta);


    Writeln('Podaj dlugosc boku b');


    readln(bokbprostokonta);


    Write('obwod tego prostokonta wynosi: ');


    Writeln((bokaprostokonta+bokbprostokonta)*2);


    end;


   If menu1=3 then


   begin


    clrscr;


    Writeln('Dostepne opcje dla kola:');


    Writeln('1-pole kola, 2-obwod kola, 3- pole wycinka');


    Readln(wyborkolo);


    if wyborkolo=1 then


     begin


     clrscr;


     Writeln('Wybrales obliczanie pola kola, podaj dlugosc promienia(r)');


     readln(promien);


     write('Pole wynosi: ');


     writeln((promien*promien)*pi);


     end;


    if wyborkolo=2 then


    begin


     clrscr;


     Writeln('Wybrales obliczenie obwodu kola, podaj dlugosc promienia(r)');


     readln(promien);


     Write('Obwod wynosi: ');


     Writeln(2*pi*promien);


    end;


     If wyborkolo=3 then


     begin


      clrscr;


      Writeln('Wybrales obliczanie wycinka kola, wpisz kat odcinka');


      readln(kat);


      Writeln('Podaj dlugosc promienia(r)');


      readln(promien);


      Write('Pole tego wycinka wynosi: ');


      Writeln((kat/360)*(promien*promien)*pi);


      end;


If menu1=4 then


  begin


  clrscr;


  Writeln('Wybierz jaki trojkont cie interesuje');


  Writeln('1-trojkat prostokatny');


  Writeln('2-trojkat dowolny');


  Readln(wybierztrojkat);
 If wybierztrojkat=1 then


  begin


   clrscr;


   Writeln('Wybrales trojkat prostokatny, wybierz co chcesz zrobic');


   Writeln('1-Obliczyc obwód, 2-Obliczyc pole');


   readln(prostokatny);
 If prostokatny=1 then


  begin


   Writeln('Podaj dlugosc boku a');


   readln(boka);


   writeln('Podaj dlugosc boku b');


   readln(bokb);


   writeln('Podaj dlugosc boku c');


   readln(bokc);


   write('Obwod tego trojkata wynosi ');


   Writeln(boka+bokb+bokc);


  end;
 If prostokatny=2 then


  begin


   writeln('Podaj dlugosc boku a ');


   readln(boka);


   writeln('Podaj dlugosc boku b');


   readln(bokb);


   Write('Pole tego trojkata wynosi: ');


   Writeln((boka*bokb)/2:4:2);


  end;


  end;
 If wybierztrojkat=2 then


  begin


   clrscr;


   Writeln('Co chcesz zrobic?');


   Writeln('1-Oblicz pole');


  end;
 If dowolny=1 then


  begin


   clrscr;


   Writeln('Podaj wysokosc');


   readln(wysokosc);


   Writeln('Podaj dlugosc boku a');


   readln(boka);


   Write('pole tego trojkata wynosi: ');


   Writeln((boka*wysokosc)/2:4:2);


  end;


end;
      END;
      IF wprowadz=4 THEN


      begin


      CLRscr;


      WriteLn('Wybierz pierwsza liczbe');


      ReadLn(liczba1);


      WriteLn('Wybierz druga liczbe');


      ReadLn(liczba2);


      WriteLn('Trrrr...Pfrrrr...(Trwa Mnozenie...)');


      Delay(1000);


      Write(liczba1, '*' ,liczba2, '=');


      Delay(1000);


      WriteLn(liczba1 * liczba2);


      Delay(1000);


      WriteLn('Mnozenie zakonczone...');


      Delay(1000);


      END;


      IF wprowadz=3 THEN


      begin


      CLRSCR;


      WriteLn('Wybierz pierwsza liczbe');


      ReadLn(liczba1);


      WriteLn('Wybierz druga liczbe');


      ReadLn(liczba2);


      WriteLn('Trrrr...Pfrrrr...(Trwa dzielenie...)');


      Delay(1000);


      Write(liczba1, '/' ,liczba2, '=');


      Delay(1000);


      WriteLn(liczba1 / liczba2 :8:4);


      Delay(1000);


      WriteLn('Dzielenie zakonczone...');


      Delay(1000);
      END;


     IF wprowadz=2 THEN


      begin


      clrscr;


      WriteLn('Wybierz pierwsza liczbe');


      ReadLn(liczba1);


      WriteLn('Wybierz druga liczbe');


      ReadLn(liczba2);


      WriteLn('Trrrr...Pfrrrr...(Trwa Odejmowanie...)');


      Delay(1000);


      Write(liczba1, '-' ,liczba2, '=');


      Delay(1000);


      WriteLn((liczba1 - liczba2));


      Delay(1000);


      WriteLn('Odejmowanie zakonczone...');


      Delay(1000);


      END;
     IF wprowadz=1 THEN


      begin


      clrscr;


      WriteLn('Wybierz pierwsza liczbe');


      ReadLn(liczba1);


      WriteLn('Wybierz druga liczbe');


      ReadLn(liczba2);


      WriteLn('Trrrr...Pfrrrr...(Trwa Dodawanie...)');


      Delay(500);


      Write(liczba1, '+' ,liczba2, '=');


      Delay(500);


      WriteLn((liczba1 + liczba2));


      Delay(1000);


      WriteLn('Dodawanie zakonczone...');

  end;

Delay(1000);

     Writeln('1-menu glowne, 2-wyjscie');

     readln(menu_wyjscie);
      until menu_wyjscie=2 


end;end;


END.

Pozdrawiam

Ps. Wiem że w kodzie mam nieźle namieszane, mam nadzieje że to was nie odtrąca :wink:


(kubut) #2

A więc, błędem kompilacji było umiejscowienie endów poza repeat-until.

Końcówka wygląda u Ciebie tak:

Writeln('1-menu glowne, 2-wyjscie');

     readln(menu_wyjscie);


      until menu_wyjscie=2

end;

end;

END.

A powinna tak:

Writeln('1-menu glowne, 2-wyjscie');

     readln(menu_wyjscie);

end;

end;

      until menu_wyjscie=2

END.

Wtedy program uruchamia się. Jak na szybko przetestowałem, to i tak nie działa jak powinien. Ale nie podejmuje się naprawiania go, bo najłatwiej byłoby napisać od nowa. Poczytaj o instrukcji warunkowej case , bo z taką ilością if to się można zajechać…


(Dziara667645121) #3

Dobrze spróbuje napisać raz jeszcze, tym razem z użyciem funkcji warunkowej case.

Jednak mam pytanie. Czy cały program ma opierać się na case , nie używać w ogóle if?

Czy można wbudowywać if do case i na odwrót?


([alex]) #4

Można wbudowywać, generalnie na if’ach można zrobić efektywniej niż to robi case.

Z tym że case będzie bardziej efektywny od tego sposobu jak używasz if’ów (mam na myśli bez else).

twój sposób najgorszy:

if V=0 then fun0();V=1 then fun1();V=2 then fun2();V=3 then fun3(); [/code]

lepszy sposób równoznaczny case:
[code=php]if V=0 then fun0()V=1 then fun1()V=2 then fun2()V=3 then fun3(); 

jeszcze lepszy sposób nawet lepszy niż case:

if V2 thenif V1 then fun0()fun1();

(kubut) #5

Case jest bardziej czytelny niż if z else, oraz mniej pisania niż elseif :wink: Ale są gusta i guściki :wink:


(Dziara667645121) #6

Napisałem program od nowa, wykorzystując Case, oraz procedury.

Tzn. wszystkie akcje opisałem w procedurach, a CASE wykorzystałem tylko jako ,odnośniki".

Swoją drogą, Case bardzo umila pracę w TP :smiley:

Jedna rzecz mnie trochę że tak powiem zdziwiła. O Case uczyłem się stąd: http://turbopascal.skryptoteka.pl/12.html

jednak TP po kompilacji wołał o dodanie end; po zakończeniu funkcji warunkowej Case. I teraz moje pytanie, czy błąd jest na stronie, czy raczej to ja zrobiłem błąd? Ja byłbym za drugą opcją, ale kod w głównej części programu mam tak skąpy że nie mam w nim gdzie chyba zrobić błędu.

Sam już nie wiem. Jak już wspominałem dopiero się uczę, więc jest możliwe że nawet tam zrobiłem błąd.


(kubut) #7

Błąd jest na stronie :wink: Po Case jest end; :wink:


(Dziara667645121) #8

kubut dzięki za info :slight_smile:


(kubut) #9

Polecam się na przyszłość :slight_smile: