Pascal-Cięcie stringa na kawałki


(Raven4444) #1

Mam taki problem, otóż wczytuje pliki z współrzędnymi TSP wygląda to tak (jedna linia):

1 37 52

Gdzie 1 liczba to ID, druga to X a trzecia to Y. Całość tak jak pokazałem jest w stringu, liczby oddzielone spacją. Muszę mieć uniwersalną metodę dzielenia tego jednego stringa na 3 osobne stringi z samymi liczbami.


(Pablo_Wawa) #2

A nie prościej zrobić ro tak:

read(a,b,c); readln;

Nie sprawdzałem, ale chyba zadziała poprawnie.


(Raven4444) #3

Niestety muszę ciąć tego nieszczęsnego stringa.


(Pablo_Wawa) #4

Ja używam wyszukiwania znaku spacji funkcją Pos() i potem wycinam sobie oba fragmenty. A potem musisz to zrobić jeszcze raz (z tym drugim stringiem) i wtedy otrzymasz 3 części.