[pascal] Dziwny błąd związany z porównywaniem liczb


(stanek.94) #1

Mam program do porównywania 3 liczb lecz nie działa:(

uses crt;


var

a,b,c:integer;begin

    clrscr;

    writeln('Podaj trzy liczby');

    readln(a,b,c);

    if a
    writeln('a,b,c')

    else if a
    writeln('a,c,b')

    else if b
    writeln('b,a,c')

    else if b
    writeln('b,c,a')

    else if c
    writeln('c,a,b')

    else if c
    writeln('c,b,a');

    readln;

end.[/code]


Mam taki problem ze wyskakuje mi błąd

[code]Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/03/06] for i386 Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl Target OS: Linux for i386 Compiling liczby.pas liczby.pas(11,13) Error: Incompatible types: got "Boolean" expected "LongInt" liczby.pas(13,18) Error: Incompatible types: got "Boolean" expected "LongInt" liczby.pas(15,18) Error: Incompatible types: got "Boolean" expected "LongInt" liczby.pas(17,18) Error: Incompatible types: got "Boolean" expected "LongInt" liczby.pas(19,18) Error: Incompatible types: got "Boolean" expected "LongInt" liczby.pas(21,18) Error: Incompatible types: got "Boolean" expected "LongInt" liczby.pas(25) Fatal: There were 6 errors compiling module, stopping Fatal: Compilation aborted Error: /usr/bin/ppc386 returned an error exitcode (normal if you did not specify a source file to be compiled)

Kod wygląda na 100% dobry a wyskakuje taki dziwny error... Co jest nie tak?


(Sawyer47) #2

W Pascalu nie można porównywać więcej niż 2 wartości, tj. w ten sposób: a < b < c. Zostanie porównane (a < b) i wartość tego wyrażenia to zmienna logiczna. Następnie ta zmienna logiczna byłaby porównywana ze zmienną c, gdyby takie porównanie istniało (a nie ma w Pascalu operacji porównania typu Boolean z LongInt, co głoszą komunikaty).


(Drobok) #3

Kontynuując poradę poprzednika zamiast a


(Monczkin) #4

stanek.94 , nazwij proszę temat konkretnie. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj proszę ten temat. viewtopic.php?f=16&t=394978