Pascal errory ;/


(Pomidoreq) #1
PROGRAM Imie;

VAR

 wiek:integer

 imie:string

BEGIN

 Write('Jak masz na imię?Napisz i naciśnij ENTER');

 ReadLn(imie);

 Write('Hej,', imie,' ile masz lat?');

 ReadLn(wiek);

 WriteLn(wiek,' lat to piękny wiek');

 ReadLn

END.

co jest złe w tym kodzie?? ;/


(Vion91) #2
PROGRAM Imie1;

VAR

wiek:integer;

imie:string;

BEGIN

Write('Jak masz na imię?Napisz i naciśnij ENTER');

ReadLn(imie);

Write('Hej,', imie,' ile masz lat?');

ReadLn(wiek);

WriteLn(wiek,' lat to piękny wiek');

ReadLn;

END.

Nazwa programu nie może mieć takiej nazwy jak zmienna.


(Pomidoreq) #3

nawet ze zmieniona nazwa nadal są błędy... ;/


(Nkamil1555) #4

PROGRAM Imie1;

VAR

wiek:integer ;

imie:string ;

BEGIN

Write('Jak masz na imię?Napisz i naciśnij ENTER');

ReadLn(imie);

Write('Hej,', imie,' ile masz lat?');

ReadLn(wiek);

WriteLn(wiek,' lat to piękny wiek');

ReadLn

END.

teraz działa na 100%