[Pascal/ FPC] Nie uruchamia pętli


(system) #1

Witam. Uczę się samemu, w domu programowania w języku Pascal. Mam podręcznik do starego Turbo Pascala i Lazarus IDE. Usiłuję wykonać prościutki programik, obliczający długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego. Program sie kompiluje i do pewnego momentu działa, ale nie wiem czemu, nie chce się zakonczyć po spełnieniu warunku ani uruchomić ponownie pętli :/. Poniżej wklejam kod z pytaniem o radę:

program pitagoras;


{$mode objfpc}{$H+}


uses

 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}

 cthreads,

 {$ENDIF}{$ENDIF}

 Classes

 { you can add units after this };


var

  bok :char;

  zgoda : string;

  liczba1, liczba2, liczba3: real;


begin

   write ('Witaj w programie Pitagoras2008!');

   repeat

      write (' Ktory bok chcesz obliczyc? (a, b, c)');

      readln (bok);

         if bok = 'a' then

         write ('Podaj dlugosc drugiego boku: ');

          readln (liczba1);

          write ('Podaj dlugosc przeciwprostokatnej: ');

          readln (liczba3);

          writeln ('Dlugosc boku wynosi: ', sqrt (liczba3*liczba3-liczba1*liczba1):16:4);

          write ('Czy chcesz jeszcze obliczyc ktorys bok? (tak, nie)');

          readln (zgoda);

      if bok = 'b'then

         write ('Podaj dlugosc drugiej przyprostokatnej: ');

          readln (liczba1);

          write ('Podaj dlugosc przeciwprostokatnej: ');

          readln (liczba3);

          writeln ('Dlugosc boku wynosi: ', sqrt (liczba3*liczba3-liczba1*liczba1):16:4);

          write ('Czy chcesz jeszcze obliczyc ktorys bok? (tak, nie)');

          readln (zgoda);

      if bok = 'c' then

       write ('Podaj dlugosc pierwszej przyprostkokatnej: ');

       readln (liczba1);

       write ('Podaj dlugosc drugiej przyprostokatnej: ');

       readln (liczba2);

       writeln ('Dlugosc przeciwprostokatnej wynosi: ', sqrt (liczba1*liczba1+liczba2+liczba2):16:4);

       write ('Czy chcesz jeszcze obliczyc ktorys bok? (tak, nie)');

       readln (zgoda);

   until zgoda = 'nie';

end.

Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam!


(Gina Gina) #2
 1. Użycie instrukcji w postaci: If … then begin … end; :roll:

 2. Błąd w obliczniu przeciwprostokątnej liczba2+liczba2 ==> liczba2*liczba2 ;/

 • kosmetyczne poprawki, w tym zmieniono wybór na pojedyńcze litery ( t-tak, n-nie)[Enter] :smiley:

  program pitagoras;

  (* w tym programie jest zbędne

  {$mode objfpc}{$H+}

  uses

  {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
  
  cthreads,
  
  {$ENDIF}{$ENDIF}
  
  Classes
  
  { you can add units after this };
  

  *)

  {uses crt; } (* dodać gdy użyte ClrScr *)

  var

   bok : char;
  
   zgoda : char; (* zmiana string na char *)
  
   liczba1, liczba2, liczba3: real;
  

  begin

  writeln ('Witaj w programie Pitagoras2008!');
  
  writeln;
  
  repeat
  

  { ClrScr; }(* ew. dodane *)

   write(' Ktory bok chcesz obliczyc? (a, b, c)[Enter]: ');
  
   readln(bok);
  
   if bok = 'a' then
  
   begin
  
    write(' Podaj dlugosc drugiego boku: ');
  
    readln(liczba1);
  
    write(' Podaj dlugosc przeciwprostokatnej: ');
  
    readln(liczba3);
  
    writeln(' Dlugosc boku wynosi: ', sqrt (liczba3*liczba3-liczba1*liczba1):16:4);
  
    writeln;
  
    write('Czy chcesz jeszcze obliczyc ktorys bok? (t-tak, n-nie)[Enter]: ');
  
    readln(zgoda);
  
   end;
  
   if bok = 'b'then
  
   begin
  
    write(' Podaj dlugosc drugiej przyprostokatnej: ');
  
    readln(liczba1);
  
    write(' Podaj dlugosc przeciwprostokatnej: ');
  
    readln(liczba3);
  
    writeln(' Dlugosc boku wynosi: ', sqrt (liczba3*liczba3-liczba1*liczba1):16:4);
  
    writeln;
  
    write('Czy chcesz jeszcze obliczyc ktorys bok? (t-tak, n-nie)Enter: ');
  
    readln(zgoda);
  
   end;
  
   if bok = 'c' then
  
   begin
  
    write(' Podaj dlugosc pierwszej przyprostkokatnej: ');
  
    readln(liczba1);
  
    write(' Podaj dlugosc drugiej przyprostokatnej: ');
  
    readln(liczba2);
  
    writeln(' Dlugosc przeciwprostokatnej wynosi: ', sqrt (liczba1*liczba1+liczba2*liczba2):16:4);  
  
    writeln;
  
    write('Czy chcesz jeszcze obliczyc ktorys bok? (t-tak, n-nie)[Enter]: ');
  
    readln(zgoda);
  
   end;
  
  until zgoda='n';
  

  end.


(system) #3

Dzięki. Na usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko, że trzy dni temu wywołałem po raz pierwszy w życiu “Hello world” :stuck_out_tongue: Na pewno nie przepiszę wszystkiego, ale już widzę błędy. Dzięki jeszcze raz!