PASCAL - Funkcja zwiększająca o 1


(K Ilak) #1

Witam,

chcę napisać program do katalogowania utworów na płytach CD, chodzi o to, czy jest instrukcja, z repeat...until oczywiście, która:

za każdym 'repeat' zrobi takie cuś:

readln (piosenka[poprzednia+1), (tylko jeśli liczba > min i liczba < max);

proszę o pomoc,

proszę nie pisać tekstów typu 'nie znasz się' , 'naucz się!' czy coś takiego, to forum do pomocy! !!


(Kawior1+Dobreprogramy) #2

Zwiększanie o 1 w Pascalu to funkcja inc(i) w której zwiększasz zmienną i.

Prościej było wpisać i:=i+1;


(M@ster) #3

Ja za bardzo nie rozumiem co Ty właściwie chcesz zrobić...

Inkrementacja to Inc(x), tak jak pisał kawior1, ale o co dokładnie chodzi z tym piosenka[poprzednia+1]?


(K Ilak) #4

chodzi o to, że user wybiera liczbę piosenek, i ma być tyle tych instrukcji:

writeln ('Tytuł i autor piosenki: ');

readln (piosenka[nr]);

ile wybrał user w instrukcji:

writeln ('Ile jest piosenek? //max. 30): ');

readln (liczbapi);


([alex]) #5
writeln ('Ile jest piosenek? //max. 30): ');readln (liczbapi);liczbapi30 then liczbapi:=30;for I:=0 to liczbapi-1 do